Phòng, chống tham nhũng

Theo gương Bác

Kinh tế - Chính trị

Nghiên cứu - Trao đổi

People at the conference

Cốt sao cho được lòng dân

Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ” nhằm góp phần hình thành phong...

Gửi phản ánh, kiến nghị

  1. Trung Hiếu
    Điều kiện bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ Trung Hiếu

    Kính gửi: Ban biên tập website Trước hết xin kính chào và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Ban. Được biết Ban Nội chính tỉnh ủy trực tiếp nhận và trả lời các câu hỏi trên website...

  2. Nguyễn Trung Hiếu
    Về xác minh và công khai tài sản thu nhập Nguyễn Trung Hiếu

    Tôi có một số vấn đề xin được hỏi, rất mong ban nội chính trả lời cho tôi được rõ. Việc công khai tài sản thu nhập được thực hiện như thế nào? Việc xác minh nguồn gốc tài sản được thực hiện khi...

Thư viện, tài liệu (công tác nội chính và phòng chống tham nhũng)