Ban Nội chính Tỉnh ủy

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý về nội chính và phòng chống tham nhũng cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy

Chiều 15/5, đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy truyền đạt cho lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy chuyên đề “Nhận diện, đánh giá, dự báo và giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm, phát sinh về an ninh, trật tự ở địa phương trong tình hình hiện nay; những vấn đề cơ bản về tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng”.

     Tại lớp bồi dưỡng, Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã giúp các học viên có những cách tiếp cận mới, nhận thức sâu sắc trong việc nhận diện, dự báo tình hình an ninh - quốc phòng thế giới, tình hình an ninh - trật tự trong nước và trong tỉnh. Truyền đạt một số nguyên tắc xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; kinh nghiệm xử lý tình huống trong công tác tôn giáo, dân tộc; đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người gắn với những ví dụ cụ thể, tình huống cụ thể. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy gợi ý một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới như: Cần làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ, nhấn mạnh quan điểm “lấy dân làm gốc”; tăng cường công tác quản lý, định hướng thông tin báo chí; chủ động rà soát, chỉ đạo xử lý dứt diểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ninh, trật tự trong tình hình mới, Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp  thời gian tới; Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng phương án, kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời phải thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo đảm bí mật Nhà nước.

Toàn cảnh lớp học
     Trong nội dung chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng, đồng chí đã giới thiệu một số điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; tổng quan về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; những đặc điểm của tham nhũng; những giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng …

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch giảng tại lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ tham gia Đề án số 11 của Tỉnh ủy.
 
     Kết thúc chuyên đề, các học viên được nâng cao kiến thức, có tầm nhìn mới, thêm kỹ năng và phương pháp lãnh đạo, quản lý trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng làm tốt hơn công tác tham mưu cho cấp ủy đảng ở cơ sở, địa phương trong thời gian tới.
Tin, ảnh: Thúy Hải, Lê Mạnh - Ban Nội chính Tỉnh ủy