Ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương: Sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày 06-5, tại Hà Nội, Cơ quan, Đảng ủy Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị (trực tuyến) sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Ban Nội chính Trung ương (Vụ Công tác phía Nam tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh). Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề
Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay. Đồng chí đã truyền đạt những nội dung của chuyên đề năm 2019, theo đó nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử; tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân; muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân; ý thức tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm Nhân dân; phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân. Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ là phát huy tài dân, muốn vậy, thì phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. 
 
    Qua những câu chuyện kể xúc động và sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cũng nêu bật đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân như: Đạo đức về tôn trọng Nhân dân là không xâm phạm đến Nhân dân, một trong những biểu hiện rõ nhất là thực hành chữ Liêm. Liêm là trong sạch, không tham lam, tham ô, tham nhũng. Làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của Nhân dân. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân…

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cảm ơn PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc đã có bài giảng tâm huyết với nhiều câu chuyện thấm thía qua đó giúp đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương quán triệt sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí yêu cầu, các đồng chí cán bộ, đảng viên gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
Thu Thắm - Đặng Phước/noichinh.vn