Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Thôn 4, xã Mường Lai, huyện Lục Yên

Thắp hương tưởng niệm tại Khu di tích Căn cứ cách mạng Cổ Văn:Dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thôn 4 xã Mường Lai, huyện Lục Yên:Lê Mạnh: Ban Nội chính Tỉnh ủy