Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2019

- Sáng 4/3, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị. 
 
Năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công; tích cực tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. 
 
Các cơ quan tư pháp trong tỉnh chủ động tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. 
 
Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên, không để xảy ra oan sai, xử lý tội phạm kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, cơ quan điều tra đã tiếp nhận, xử lý 639/639 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 100%; Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp giải quyết 413/417 vụ án hình sự với 718/731 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp giải quyết 3.577/3.621 vụ, việc, đạt tỷ lệ 98,8%; các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong 5.226/5.568 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 93,9%... 
 
Công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Hoạt động giám sát đối với công tác tư pháp đạt kết quả tích cực. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá công tác tư pháp, tham gia ý kiến về giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua; thông qua dự thảo chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2019. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tư pháp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cải cách tư pháp của các cơ quan tư pháp và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh trong năm 2018. 
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường Ban Chỉ đạo tư pháp tỉnh chỉ đạo cơ quan thường trực và các cơ quan tư pháp thực hiện nghiêm túc những phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 đã đề ra.
 
Cụ thể là, tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đối với công tác cải cách tư pháp; tham gia xây dựng pháp luật, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chính sách, pháp luật về cải cách tư pháp.
 
Chỉ đạo sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp tinh gọn, chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đầu tư, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp và hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và nhân dân đối với hoạt động tư pháp. 
 
Đồng chí cũng đề nghị, cần quán triệt sâu, rộng hơn nữa về cải cách tư pháp gắn với tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong các hoạt động tư pháp để đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật mới tới từng cán bộ, đảng viên, nhân dân. 
 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động tư pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực tổ chức và chính trị; thường xuyên tổ chức giao ban nhằm đánh giá nhiệm vụ công tác, hoạt động phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến tư pháp của các cơ quan thành viên; hướng hoạt động cải cách tư pháp là phát huy vai trò của Tòa án nhân dân là trung tâm trong hoạt động cải cách tư pháp, kiên quyết không để oan sai xảy ra. 
 
Các cơ quan cần quan tâm, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu công việc được giao, đặc biệt, quan tâm nâng cao trình độ, nghiệp vụ, chính trị của đội ngũ luật sư, cán bộ trợ giúp pháp lý; chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, qua đó góp phần giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân và các doanh nhân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, nâng cao nhận thức về pháp luật. 
 
Hoài Văn/baoyenbai.com.vn