Ban Nội chính Trung ương

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp Phiên thứ bảy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 11-11, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Phiên họp thứ bảy. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 4 Đề án do Đảng đoàn Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam và Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao trình, gồm:
    
    (1) Đề án “Xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Luật sư” gồm các nội dung: Sự cần thiết, căn cứ, mục đích, yêu cầu xây dựng Đề án. Thực trạng chính sách, pháp luật hiện hành về luật sư và hành nghề luật sư; đội ngũ luật sư, năng lực, hiệu quả hoạt động, của luật sư và các tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ luật sư. Tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm thực hiện những giải pháp và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện một số nội dung nhằm phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của luật sư. 
 
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu  tại Phiên họp
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp
    (2) Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số tư pháp” nhằm xác định mục đích của bộ chỉ số là xây dựng bộ công cụ để người dân, tổ chức có điều kiện đáng giá khách quan thực trạng của hoạt động tư pháp, cũng như mức độ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của họ trong hoạt động tư pháp. Trên cơ sở kết quả khảo sát chỉ số tư pháp, đề xuất phương hướng tiếp tục cải cách tư pháp với mục tiêu, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Viện Nam xã hội chủ nghĩa.
 
    (3) Đề án "Đổi mới, tăng cường hòa giải và đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân"; nêu rõ kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo về tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện Đề án, mở rộng thí điểm hòa giải, đối thoại tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và xây dựng dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 
Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp
Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp
    (4) Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng"; khái quát thực trạng tổ chức của Tòa án nhân dân cấp huyện, nêu rõ những hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động của một số Tòa án nhân dân cấp huyện hiện nay. Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao cũng nêu rõ những ưu điểm, khó khăn và một số giải pháp khắc phục những khó khăn trong việc triển khai thực hiện chủ trương thí điểm sáp nhập một số Tòa án nhân dân cấp huyện.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương biểu dương các cơ quan trình Đề án đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc và tán thành với nhiều nội dung trong các Đề án. Đối với Đề án "Đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân" và Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng"; đề nghị Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao tiếp thu ý kiến các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tại Phiên họp để hoàn thiện Đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thu Huyền