Tin địa phương

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18, 19 Trung ương 6 khóa XII tỉnh Yên Bái: Họp phiên thường kỳ tháng 3

Ngày 12/3, Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 3/2019. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã được nghe và cho ý kiến vào các dự thảo đề án, phương án, gồm: Đề án thành lập Bộ phận giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn; Đề án thực hiện Quy định số 09-QĐ/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh; Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề xuất chủ trương tiếp tục hợp nhất, sáp nhập, cơ cấu lại một số cơ quan, đơn vị của Đảng, chính quyền cấp tỉnh; Đề án điều chỉnh, sáp nhập 06 xã, 01 thị trấn nông trường của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ; Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn; Đề án sáp nhập 14 xã của một số huyện, thành phố không đảm bảo quy mô theo quy định của Trung ương.

Đồng chí Hà Đức Hoan - Ủy viên Ban Thưởng vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo đề án, phương án liên quan đến thực hiện hai Nghị quyết 18, 19.
 
Đồng thời, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào Kế hoạch chỉ đạo về việc gặp mặt, hướng dẫn nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, các chức danh kiêm nhiệm không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập; Đề án chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (thuộc Sở Giao thông vận tải) thành công ty cổ phần; Đề án chuyển đổi Đội công trình giao thông vận tải và vệ sinh môi trường (thuộc UBND huyện Yên Bình) thành công ty cổ phần.
 
Phương án cổ phần hóa 4 công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý và sắp xếp các lâm trường trên địa bàn tỉnh; Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Yên Bái, Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I Yên Bái, Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái; Phương án chuyển đổi mô hình hoạt động chợ Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của tỉnh Phạm Thị Thanh Trà kết luận phiên họp.
 
Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà  đánh giá cao công tác chuẩn bị xây dựng các dự thảo đề án, phương án đảm bảo sự cần thiết, đồng bộ, thống nhất, đáp ứng sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: đối với Đề án thành lập Bộ phận giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn cần có hướng dẫn cụ thể để thực hiện đạt hiệu quả tại cơ sở. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thông qua để triển khai thực hiện từ ngày 1/5/2019.
 
Đối với Đề án thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục sử dụng biên chế hiện có; đối với các hợp đồng sẽ tham gia thi tuyển khi có kế hoạch của tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thông qua để triển khai thực hiện từ ngày 1/5/2019.  
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện Quy chế để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến thông qua.
 
Đối với đề xuất chủ trương tiếp tục hợp nhất, sáp nhập, cơ cấu lại một số cơ quan, đơn vị của Đảng, chính quyền cấp tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tiếp tục triển khai khi có nghị định mới của Chính phủ; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu việc đưa Ban Thi đua (thuộc Sở Nội vụ) về Văn phòng chính quyền, trực tiếp tham mưu cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; đưa Ban Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ) về Ban Dân tộc tỉnh; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu việc sáp nhập Đảng ủy Khối doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nghiên cứu làm rõ, đối chiếu các tiêu chí của thị xã (về dân số, điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội…) khi thực hiện Đề án điều chỉnh, sáp nhập 06 xã, 01 thị trấn nông trường của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ (các xã: Phù Nham, Sơn A, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương, Thạch Lương và thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ).
 
Về Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu điều chỉnh thời gian thực hiện; tiếp tục rà soát đánh giá lại các tiêu chí theo hướng phù hợp với tiêu chí của thị trấn; hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thông qua vào kỳ họp tháng 4.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện, phương án sắp xếp cán bộ phù hợp đối với Đề án sáp nhập 14 xã của một số huyện, thành phố không đảm bảo quy mô theo quy định của Trung ương, phấn đấu hoàn thành trước tháng 9/2019. Quá trình xây dựng Đề án cần làm tốt công tác tư tưởng để ổn định tâm lý cán bộm công chức; làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi thực hiện Đề án.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao thường trực các huyện, thị, thành ủy trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, các chức danh kiêm nhiệm không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập (hoàn thành trước 30/4/2019).
 
Đối với Đề án chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (thuộc Sở Giao thông vận tải) thành công ty cổ phần; Đề án chuyển đổi Đội công trình giao thông vận tải và vệ sinh môi trường (thuộc UBND huyện Yên Bình) thành công ty cổ phần, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thành trước 15/10/2019; hoàn thành Phương án cổ phần hóa 4 công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý và sắp xếp các lâm trường trên địa bàn tỉnh trước 30/6/2019; nghiên cứu lại mô hình hoạt động chợ Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ cho phù hợp.
 
Đồng chí cũng nhấn mạnh, với Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái cần hoàn thành hồ sơ thoái vốn Nhà nước theo quy định trước 30/3/2019; Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I Yên Bái, Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái hoàn thiện hồ sơ chuyển về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để tiếp tục thoái vốn theo quy định.
 
Thu Trang - Mạnh Cường/baoyenbai.com.vn