Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/BNCTU, ngày 08/8/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019.

        Từ ngày 12/11 đến ngày 29/11/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các huyện, thị xã tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác phòng, chống tham nhũng cho hơn 2.500 đại biểu là các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị xã; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, thị ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí là bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn, một số chức danh công chức xã, phường, thị trấn và đại diện lãnh đạo, kế toán các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập đóng trên địa bàn huyện, thị xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Xa, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy truyền đạt nội dung các chuyên đề
         Các đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018”; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP, ngày 10-4-2019 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo”.

 
      Qua Hội nghị bồi dưỡng lần này các đại biểu sẽ được cung cấp những kiến thức, kỹ năng của một lĩnh vực rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng - lĩnh vực vốn rất rộng, rất phức tạp và rất nhạy cảm; từ đó, giúp thống nhất cách hiểu, cách làm và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác. Góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ chủ chốt các cấp về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn:
Tin, ảnh: Lê Mạnh - Ban Nội chính Tỉnh ủy