Ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng

Từ ngày 23 đến 25-4-2019, tại Thành phố Hải Phòng, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành Nội chính Đảng cho hơn 500 đại biểu là cán bộ, công chức các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tới dự và khai mạc Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chỉ tịch HĐND Thành phố Hải Phòng và đại diện các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết: Kể từ khi tái lập năm 2013 đến nay, cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thiện các quy định, quy trình công tác, tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào những thành tựu chung trong công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng phải tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc về các lĩnh vực này; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thật sự liêm chính, trong sáng, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới. 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương khai mạc Hội nghị
Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu; cập nhật, bổ sung kiến thức về chủ trương, đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức đang công tác tại các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, địa phương về lĩnh vực này. Các báo cáo viên của Ban Nội chính Trung ương sẽ truyền đạt các nội dung nghiệp vụ cơ bản về nội chính và công tác nội chính; về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp; về thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo Quy định số 04-Qđi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư và một số nội dung nghiệp vụ công tác quan trọng khác.
 
    Đồng chí yêu cầu, các đại biểu dự Hội nghị tập huấn chấp hành nghiêm nội quy, nêu cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tập trung nghe giảng; chủ động trao đổi để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng
phát biểu tại Hội nghị
Cũng tại Hội nghị này, Ban Nội chính Trung ương sẽ tổng kết, trao thưởng cho các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, Cờ thi đua của Ban Nội chính Trung ương và Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương về thành tích xuất sắc trong thi đua chuyên đề “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm” do Ban Nội chính Trung ương phát động giai đoạn 2016-2018 theo Kế hoạch số 04-KH/BNCTW ngày 19-6-2018 của Ban Nội chính Trung ương.
Đặng Phước/noichinh.vn