Ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương: Sinh hoạt chuyên đề những vấn đề cơ bản về tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng và nước ta

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Nội chính Trung ương tại Hội nghị công tác nội chính Quý I-2019, chiều 23-5-2019, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề những vấn đề cơ bản về tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng và nước ta. Tiến sỹ Bùi Thanh Hà, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu nội dung Chuyên đề tại Hội nghị.

    Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Ban; Vụ công tác phía Nam dự Hội nghị qua cầu truyền hình trực tuyến tại TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, Tiến sỹ Bùi Thanh Hà đã giới thiệu một số nội dung quan trọng trong công tác tôn giáo, như: Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn giáo của nước ta hiện nay; xu hướng chính về tôn giáo; những vấn đề liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo hiện nay…
 
    Qua 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đổi mới nhận thức về tôn giáo và quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng. Đây là nền tảng để xây dựng chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào có đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 

Tiến sỹ Bùi Thanh Hà, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu nội dung Chuyên đề tại Hội nghị
Đảng và Nhà nước ta xác định tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân, thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời xác định và coi trọng công tác tôn giáo “Là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”. Nghị quyết số 24-NQ/TW (1990) của Bộ Chính trị "Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới” lần đầu tiên khẳng định các quan điểm mới về tôn giáo, tín ngưỡng: (1) Tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài; (2) Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân; (3) Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. Từ đây, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng cũng được định hướng: (1) Vừa quan tâm giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo; (2) Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng; (3) Công tác tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cảm ơn Tiến sỹ Bùi Thanh Hà đã giới thiệu những nội dung cơ bản trong công tác tôn giáo để cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương hiểu rõ về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Qua đó cho thấy vai trò quan trọng của công tác tôn giáo trong công tác nội chính Đảng; mỗi cán bộ ngành Nội chính Đảng cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng về công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay nhất là phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 
Đặng Phước/noichinh.vn