Nghiên cứu - Trao đổi

Bảo đảm những nguyên tắc, quan điểm nhất quán, xuyên suốt xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

- Sáng 11/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền.

 
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Hội đồng Lý luận Trung ương. Đây là buổi làm việc cuối cùng của Thường trực Ban Chỉ đạo để tiếp thu các ý kiến hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi trình Bộ Chính trị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và các thành viên Ban Chỉ đạo, trong đó có nhiều ý kiến của Hội đồng Lý luận Trung ương, qua nhiều lần chỉnh sửa, đến nay, dự thảo Đề án đã có những điều chỉnh rất quan trọng theo hướng nâng tầm khái quát của Nghị quyết cao hơn, định hướng chiến lược rõ hơn. Bảo đảm những nguyên tắc, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, không đi vào những vấn đề quá cụ thể, chi tiết mà mở ra hướng nghiên cứu, hoàn thiện cho các cơ quan khi triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là đối với những vấn đề có tính lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về mô hình các thiết chế trong bộ máy Nhà nước mà hiện nay vẫn còn các ý kiến khác nhau.

Hình ảnh tại buổi làm việc. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ lịch sử, là trọng trách cao cả nhưng cũng rất nặng nề mà toàn Đảng, toàn dân ta phải cùng nhau nỗ lực thực hiện thắng lợi trong nhiều năm tới./.

dangcongsan.vn