Ban Nội chính Trung ương

Bế mạc Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng

Chiều 25-4-2018, tại thành phố Hải Phòng, Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng đã bế mạc. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu bế mạc Hội nghị.

Sau 03 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị tập huấn đã hoàn thành các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra; các đại biểu đã nghe 06 chuyên đề về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương tinh thần học tập, nghiên cứu, trao đổi nghiêm túc của các đại biểu.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã giải đáp, làm rõ những ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận của các đại biểu liên quan đến nội dung tập huấn. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu nội dung đã được nghiên cứu, trao đổi, giải đáp để vận dụng vào thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, góp ý vào tài liệu dự thảo để Ban Nội chính Trung ương hoàn thiện. Đồng chí lưu ý cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: (1) Nghiên cứu, nắm chắc các quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác đảm bảo an ninh - trật tự để tham mưu tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, trước hết là đảm bảo an ninh, an toàn dịp Lễ 30-4 và 1-5; (2) Bám sát Quy định 30-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, các quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng vừa qua để tham mưu cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm tra để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; (3) Tham mưu tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố, điều tra; các kiến nghị của Đoàn kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; kịp thời tham mưu phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc mới. Triển khai thực hiện hiệu quả đợt thi đua chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn” theo Kế hoạch số 142-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương; (4) Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính; tham gia có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ trong các cơ quan nội chính, nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân sự Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo liêm chính, trong sạch, không tham nhũng, tiêu cực; (5) Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp ủy cấp tỉnh một số quan điểm, định hướng lớn về lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố; sơ kết, tổng kết các quy định của Đảng liên quan đến lĩnh vực công tác này. Nhất là: (a) Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; (b) Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; (c) Tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; (d) Tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; (e) Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp...; (6) Tham mưu, quán triệt, thực hiện hiệu quả Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chủ động phối hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; tham mưu xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến tỉnh ủy, thành ủy; (7) Tiếp tục tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy…

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Cờ thi đua của Ban Nội chính Trung ương cho các Ban Nội chính tỉnh ủy Cà Mau, Đắk Lắk, Quảng Ninh và Cao Bằng là đơn vị dẫn đầu trong phong trào tham mưu, xử lý các vụ án, vụ việc về nội chính và phòng, chống tham nhũng giai đoạn (2016-2018)
Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã trao chứng nhận tham gia lớp tập huấn cho các đại biểu dự Hội nghị; trao Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, Cờ thi đua của Ban Nội chính Trung ương và Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy có thành tích xuất sắc trong thi đua chuyên đề “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm” giai đoạn 2016-2018 theo Kế hoạch số 04-KH/BNCTW ngày 19-6-2018 của Ban Nội chính Trung ương.
Đặng Phước/noichinh.vn