Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chiều ngày 11 tháng 7 năm 2019 Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Cùng dự với 20 đại biểu có đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.


Toàn cảnh Đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ của hội. Đã tích cựcnphổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản pháp luật quan trọng như:  Bộ Luật hình sự năm 2015, Bộ Luật dân sự năm 2015, Bộ Luật tố tụng dân sự, Luật phòng chống tham nhũng, Luật tố cáo và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Các ý kiến đóng góp xây dựng pháp luật của Chi hội được đánh giá cao về mặt chất lượng.

Đ/c Nguyễn Huy Cường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đ/c Nguyễn Văn Lịch phát biểu tại Đại hội
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên luôn được được Chi hội Luật gia coi trọng, đã tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ, hội viên chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Nghị quyết đại hội của Hội luật gia các cấp, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho hội viên trong việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu rèn luyện chuẩn mực của cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng "Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, sáng tạo".

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Cường đánh giá cao những kết quả mà Chi hội đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị BCH Chi hội Luật gia phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hội, đổi mới hoạt động để phát huy vai trò của Chi hội, phấn đấu xây dựng Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày càng vững mạnh, hoạt động tích cực, có hiệu quả./.

Đ/c Nguyễn Văn Xa, Chi hội trưởng CHLG Ban Nội chính Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới phát biểu
Tin, ảnh: Lê Mạnh - Ban Nội chính Tỉnh ủy