Nghiên cứu - Trao đổi

Chính sách lao động, việc làm phải đặt con người là trung tâm

QĐND Online - Sáng 14-5, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với Viện Hanns Seidel, CHLB Đức tổ chức hội thảo “Định hướng chiến lược lao động việc làm và phát triển kỹ năng giai đoạn 2021-2030”.

Hội nghị nhằm tham vấn các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước về kết quả thực hiện các chính sách lao động việc làm và đột phá phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2020, cũng như nhận định các vấn đề đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động Việt Nam trong 10 năm tới.

Quang cảnh hội thảo.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là phải có sự đánh giá toàn diện cả những mặt được và chưa được, những thành tích và hạn chế; phương pháp đánh giá phải khoa học và khách quan, dựa trên bằng chứng. Đặc biệt, việc xác định các định hướng chiến lược, mục tiêu nhiệm vụ cho giai đoạn tới cần dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn, phân tích bối cảnh mới, các yếu tố tác động và đặt trong mối quan hệ với các mục tiêu kinh tế xã hội khác. Các chính sách lao động, việc làm và phát triển kỹ năng phải đặt con người là trung tâm. Yêu cầu đặt ra cho 10 năm tới là phải hoàn thiện thể chế thị trường lao động. Đảm bảo thị trường lao động được vận hành đầy đủ theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, theo quy luật cung cầu để lao động xã hội được phân bố và sử dụng hiệu quả. Muốn vậy, luật pháp về lao động phải là sân chơi bình đẳng, loại bỏ các rào cản cho mọi hoạt động lao động. Chính sách lao động việc làm và phát triển kỹ năng cũng phải được thiết kế theo hướng bao trùm, để không ai bị bỏ lại phía sau, tăng cường công bằng xã hội và phát triển bền vững quyền của người dân và của người lao động phải được tôn trọng và đảm bảo trong thực tế.
Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhận định, Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mới, to lớn có tính thời đại như già hóa dân số. Việt Nam đã bước vào thời kỳ già hóa dân số và là 1 trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, sẽ là nguy cơ thu hẹp quy mô lực lượng lao động, thay đổi cơ cấu việc làm. Cùng với đó, cách mạng công nghệ lần thứ 4, kinh tế trên nền tảng số, kinh tế chia sẻ đang đặt ra những vấn đề mới về xác định vị thế của người lao động, tham gia BHXH, BHTN, an ninh việc làm, phân mảng thị trường lao động, phân hóa thu nhập, nguy cơ mất việc hàng loạt, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao... Việt Nam được dự báo là 1 trong 5 quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm hàng chục triệu người bị mất sinh kế, mất việc làm… Đó là những thách thức Việt Nam cần có phương án thích nghi trong thời gian tới.
Tin, ảnh: HÀ VŨ