Kinh tế - Chính trị

Chủ động phối hợp, tăng cường giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; chủ động phối hợp, tăng cường giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm.


Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh báo cáo tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã tập trung phát biểu đánh giá từng nội dung đã phối hợp công tác trong năm 2018, cũng như thảo luận về nhiệm vụ năm 2019, tập trung vào các nội dung gồm: phối hợp tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật và phản biện xã hội; công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và trong hoạt động giám sát.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến để công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, sâu sắc và hiệu quả hơn. Đồng thời đề nghị, trong năm 2019 hai bên tăng cường phối hợp về công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; các hoạt động giám sát cần được tiến hành thiết thực hơn; các hình thức tiếp xúc cử tri sẽ ngày càng đổi mới phong phú hơn; thực hiện tốt hơn việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo để tránh hiện tượng khiếu kiện đông người đang diễn ra tại các thành phố lớn… Đặc biệt, trong năm 2019 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, vì vậy đồng chí Trần Thanh Mẫn mong Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ, tạo điều kiện để đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp, đây chính là tiền đề để Măt trận các cấp tập hợp, củng cố vững chắc hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đánh giá kết quả năm công tác 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc phối hợp trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được hai cơ quan chú trọng đẩy mạnh, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện. Các hoạt động này giúp cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội ngày càng gần dân hơn, thu thập được nhiều thông tin thiết thực, nghe được nhiều ý kiến của nhân dân, góp phần nâng cao hoạt động của mình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trò chuyện với các đại biểu tại Hội nghị.
“Trong những năm qua, nhất là năm 2018, hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, kế thừa, để lại dấu ấn quan trọng, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao… Đạt được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan của Quốc hội và của mỗi đại biểu Quốc hội, còn có sự đóng góp quan trọng của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng như Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc các cấp”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành kế hoạch cả nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), đòi hỏi hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Theo đó, hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo…
Bên cạnh đó, cũng cần đẩy mạnh hoạt động phối hợp trong việc thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phối hợp tốt thực hiện tốt các chương trình, các hoạt động, các cuộc vận động của MTTQ để hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong hoạt động lập pháp, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, như: Luật Giáo dục (sửa đổi), Bộ Luật lao động (sửa đổi), Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)…
Nhấn mạnh các cơ quan của Quốc hội sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu thỏa đáng các ý kiến đóng góp của các thành viên tại hội nghị lần này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm đến việc tổng kết 5 năm việc thi hành Hiến pháp năm 2013, nhất là những quy định liên quan đến MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong năm 2019 Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện giám sát nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi… Đây là những vấn đề nóng, bức xúc, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, được cử tri rất quan tâm. Do đó Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng tham các hoạt động giám sát; đề nghị các Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì các giám sát chuyên đề chủ động mời các thành viên MTTQ cùng tham gia từ khâu lập kế hoạch, đi thực tế cũng như trong quá trình lắng nghe ý kiến, hoàn thiện, tiếp thu để chuẩn bị báo cáo ra Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát; tăng cường giám sát về những vấn đề nhân dân quan tâm; có những ý kiến xác đáng, chất lượng, hiệu quả về các hoạt động giám sát này. Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cần quan tâm chú trọng đến hoạt động phối hợp trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát và phản biện của MTTQ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm chỉ đạo việc tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Hai bên tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, đối tượng tiếp xúc cử tri để thu hút được nhiều cử tri tham gia và thể hiện đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những ý kiến xác đáng, có chất lượng của cử tri; tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với cơ quan hữu quan nghiên cứu, tổng kết đánh giá và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 525 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và nội dung về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND. Hằng tháng hai cơ quan sẽ tăng cường trao đổi thông tin về chương trình và kết quả công tác.../.
Tin, ảnh: Hương Diệp - Thu Hà/dangcongsan.vn