Công tác nội chính

Chuẩn bị tổ chức đối thoại với người dân Khu đô thị Thủ Thiêm

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái tại cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ diễn ra ngày 1/7.

Tổng TTCP Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LP

Hoàn thành 99,6% công việc trong hạn

Báo cáo kết quả công tác tại buổi làm việc cho thấy, thời gian qua do tình hình dịch bệnh Covid - 19 có những diễn biến phức tạp, bên cạnh đó là việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về giãn cách xã hội và việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid- 19 nên việc thực hiện triển khai một số nhiệm vụ có chậm hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ khác đã được các đơn vị tích cực thúc đẩy và đạt kết quả.

Trong tháng 6/2020, các đơn vị đã triển khai 636 việc nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP, đồng thời chủ động triển khai 136 việc. Hoàn thành 80,8% tổng số công việc triển khai, trong đó có 99,6% công việc hoàn thành trong hạn.

Cụ thể, trong công tác thanh tra, đang thực hiện 37/51 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; triển khai đột xuất 3 cuộc thanh tra; ban hành kết luận 3 cuộc thanh tra.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện, hoàn thiện kết luận các cuộc thanh tra đã triển khai từ trước; tập trung giám sát hoạt động 5 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị; thẩm định 3 dự thảo kết luận thanh tra; chủ động ban hành văn bản hướng dẫn bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ liên quan đến triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), tháng 6/2020, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.545 công dân đến trình bày 471 vụ việc. Có 48 lượt đoàn đông người.

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 427/KH-TDTW về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương nói riêng, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nói chung đảm bảo an toàn, không phát sinh tình huống phức tạp và Kế hoạch số 276/KH-TTCP của TTCP về việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC.

Triển khai lịch hẹn tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử TTCP; triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của TTCP...

Trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Đề án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập; tiếp tục triển khai kKế hoạch sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc....

Đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng TTCP Lê Minh Khái đánh giá cao cố gắng nỗ lực của các cục, vụ, đơn vị trong việc phấn đấu hoàn thành các kế hoạch công tác của đơn vị và theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo TTCP.

Nói về nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và trong thời gian tới, Tổng Thanh tra yêu cầu các cục, vụ, đơn vị đẩy nhanh tiến độ, sớm ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc từ năm 2018 trở về trước và những cuộc thanh tra đột xuất Thủ tướng Chính phủ giao có thời hạn hoàn thành.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: LP 

Vụ I, II, III, Cục I, II, III, IV nghiên cứu, xem xét báo cáo lãnh đạo TTCP để triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. Riêng đối với cuộc thanh tra chuyên đề về đất đai cần bám sát chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Văn bản số 5150/VPCP-V.I ngày 25/6/2020 và của Tổng TTCP để thực hiện.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra.

Đồng thời bám sát nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động nắm bắt tình hình qua các phương tiện thông tin truyền thông, dư luận xã hội các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo của Tổng TTCP để chuẩn bị cho việc xây dựng định hướng công tác thanh tra năm 2021.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, Tổng Thanh tra yêu cầu Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp thực hiện kế hoạch tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Chuẩn bị các phương án cụ thể để sau khi Thủ tướng đồng ý với nội dung đối thoại thì phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành có liên quan tổ chức đối thoại với người dân Khu đô thị Thủ Thiêm  trong thời gian tới đạt hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC góp phần đảm bảo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cục địa bàn thực hiện kiểm tra, rà soát các vụ KN,TC Thủ tướng Chính phủ giao. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về KN,TC, nhất là công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người ở địa phương.

Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của TTCP, trước mắt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt là sớm đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KN,TC vào sử dụng; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về KN,TC; chuẩn bị xây dựng báo cáo công tác giải quyết KN,TC của Chính phủ tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Trong công tác PCTN, Cục PCTN chủ trì tiếp tục thực hiện kế hoạch sơ kết Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (ngày 1/2/2013) đến nay; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung hướng dẫn thanh tra các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác PCTN, tiêu cực trong ngành; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp phòng chống tham nhũng trong ngành Thanh tra.

Đối với một số công tác trọng tâm khác, Tổng Thanh tra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập; Đề án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Ban hành Thông tư thay thế Thông tư 05/2014/TT-TTCP.

Tổng TTCP Lê Minh Khái cũng yêu cầu các cục, vụ, đơn vị được giao chuẩn bị tốt các công tác để hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam đảm bảo theo đúng quy định.

Phương Hiếu/thanhtra.com.vn