Tin địa phương

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Yên Bái lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Trong 2 ngày 22 - 23/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. 115 đại biểu đảng viên tiêu biểu đại diện cho gần 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, Phó Chính ủy Quân khu 2…
 
Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu II, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, Đảng bộ Quân sự tỉnh, bằng nhiều chủ trương, giải pháp đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2016 - 2020”, Đề án xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố”.
 
Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức 249 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 18.000 cán bộ các cấp; chỉ đạo diễn tập ở các cấp, hoàn thành 100% chỉ tiêu chất lượng tốt, đặc biệt diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh đạt kết quả xuất sắc; tổ chức tuyển chọn, gọi trên 4.500 công dân nhập ngũ; gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở, nguồn quân nhân dự bị. 
 
Thực hiện chủ trương xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.
 
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.
 
Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và UBND tỉnh Yên Bái khen thưởng. 
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, tham gia dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Trung ương. 
 
Với tinh thần tập trung dân chủ, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành theo quy định của Bộ Chính trị; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh. 
 
Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XXI đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, bầu Ủy Ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tiêu biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
 
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh yêu cầu: Trong nhiệm kỳ mới, lực lượng vũ trang phải thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, tận dụng triệt để thời cơ thuận lợi; nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ; đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, nỗ lực cố gắng, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 
Chủ động tham mưu với tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
 
Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh, đảm bảo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Yên Bái…
 
Thiên Cầm/baoyenbai.com.vn