Công tác nội chính

Đại tướng Phan Văn Giang: Quảng Ninh chú trọng gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh

Đó là phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới” tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của Tỉnh ủy Quảng Ninh, tổ chức sáng 14-3.

Đại tướng Phan Văn Giang: Quảng Ninh chú trọng gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh

 Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI trong 10 năm qua.

Điểm nổi bật thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI trong 10 năm qua của Quảng Ninh đó là, tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2013-2022 đạt từ 9,2 đến gần 11%; năm 2022, quy mô nền kinh tế gấp 2,36 lần năm 2015, đứng thứ 7 cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt trên 8.200 USD, cao nhất ở khu vực phía Bắc; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 2,6%. Kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Lực lượng vũ trang được xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng lên; lực lượng dân quân, tự vệ phát triển rộng khắp, vững mạnh; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu…

Đại tướng Phan Văn Giang: Quảng Ninh chú trọng gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh
 
Đại tướng Phan Văn Giang: Quảng Ninh chú trọng gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh
 Quang cảnh hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang: Quảng Ninh chú trọng gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh
 Các đại biểu dự hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang: Quảng Ninh chú trọng gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh
 Bộ trưởng Phan Văn Giang và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị.

Theo đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, thông qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, bài học kinh nghiệm được rút ra đó là, xây dựng và BVTQ phải lấy nội lực bên trong, lấy dân làm gốc là nhân tố quyết định, ngoại lực là quan trọng. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và ngược lại. Luôn đổi mới tư duy phát triển, bám sát thực tiễn; kiên định với mục tiêu, thống nhất ý chí, quyết liệt hành động, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện dứt điểm, hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng: Những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI là rất quan trọng, “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc, tạo tiềm lực chính trị, tinh thần để thực hiện nhiệm vụ BVTQ; sự kết hợp giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh chuyển biến tích cực; thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế… qua đó, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang: Quảng Ninh chú trọng gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Theo đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đạt được kết quả nổi bật trên có nhiều nguyên nhân; trong đó có sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang. Đồng thời, tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong sự nghiệp BVTQ; thường xuyên củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền…

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa chương trình, kế hoạch, gắn với từng lĩnh vực, theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề về quốc phòng, an ninh, trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đặc biệt coi trọng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân”, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho quốc phòng, an ninh; tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp BVTQ.

Cùng với đó, chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, để lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý tốt và tham mưu với Đảng, Nhà nước, không để bị động bất ngờ. Mặt khác, không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng; ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của nước bạn; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển...

Tin, ảnh: SƠN BÌNH - TUẤN HUY/qdnd.vn