Ban Nội chính Trung ương

Điểm báo tuần số 329 Từ ngày 19-8 đến ngày 24-8 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Xây Dựng, Giao Thông, Văn Hóa, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (21-8) đồng loạt đưa tin, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị) của Bộ Chính trị, khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thời gian qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước; việc học tập và làm theo Bác được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đạt được trong thực hiện Chỉ thị; biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ba năm qua. Nhiều cấp ủy lựa chọn khâu đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tạo phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân... Đặc biệt, sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo, văn nghệ sĩ đã tạo nên nhiều tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật có giá trị, tạo hiệu ứng, lan tỏa trong xã hội, góp phần làm cho nhân dân ta hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả của Bác; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, tiêu biểu như Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân. Nhấn mạnh trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ (19-5-2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại…
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Bà Rịa-Vũng Tàu, TTXVN (21-8) đưa tin, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp HÐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực các tỉnh, thành phố khu vực miền Ðông Nam Bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề "Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công, việc quản lý, sử dụng tài sản công". Thời gian qua, hoạt động giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số quy định liên quan đầu tư công chưa rõ ràng, chưa quy định cụ thể nên gặp khó khăn trong quá trình giám sát. Luật Ðầu tư công vừa được Quốc hội khóa XIV ban hành quy định HÐND các cấp quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hằng năm, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư đối với từng chương trình, dự án theo thẩm quyền, tuy nhiên, chưa quy định cụ thể các trường hợp sử dụng vốn ngân sách từ nguồn sự nghiệp để đầu tư, về một số loại hình đầu tư dưới hình thức đối tác công tư (PPP), các trường hợp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nhưng sử dụng toàn bộ vốn nhà nước tại địa phương. Quy định liên quan khái niệm "chương trình", "dự án" chưa chặt chẽ. Chưa quy định rõ ràng về cấp có thẩm quyền quyết định việc thẩm định khả năng cân đối vốn đối với dự án có nhiều nguồn vốn thuộc các cấp ngân sách khác nhau (tỉnh, huyện, xã); chậm ban hành văn bản hướng dẫn Luật. Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến về việc cắt giảm hợp lý số lượng đại biểu HÐND các cấp; giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tăng số Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II; thành lập Tổ đại biểu HÐND cấp xã, xem xét về việc cơ cấu hợp lý tổ chức của UBND như quy định hiện nay.
 
    Báo Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Đời sống và Pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh tra, Công lý, Tiền Phong, Nông nghiệp Việt Nam, Giao Thông, Thanh Niên, Người lao động, Dân trí, VietnamNet (23-8) thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Văn Phước bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020. Ông Hoàng Văn Phước, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2010-2015; 2015-2020, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum. Trong giai đoạn từ tháng 1-2009 đến tháng 9-2016, với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, ông Phước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không làm tròn trách nhiệm được giao, để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, gây thất thoát ngân sách nhà nước, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt… Vi phạm của ông Phước là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và ngành Kiểm sát.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Công an nhân dân, Nhà báo và Công luận, Công lý, Nhân Đạo, Hà Nội mới, Lao động Thủ đô, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (23-8) đồng loạt đưa tin, Đoàn công tác số 1 do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết của Trung ương đã khảo sát việc tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW, Chỉ thị 33-CT/TW tại Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Thành ủy Hà Nội. Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Thành ủy Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và đạt được nhiều kết quả quan trọng; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp; công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tư pháp được quan tâm, chú trọng; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được nâng cao. Góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát biểu kết luận các buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết của Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Thành ủy Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của cấp ủy, tổ chức đảng thuộc diện khảo sát, báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách tư pháp trong thời gian tới.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Công an nhân dân, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Sức khỏe và Đời sống, Giáo dục và Thời đại, Tiền Phong, Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài TNVN, TTXVN (23-8) đăng tải nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai cán bộ sai phạm. Theo đó, tại Quyết định 1051/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Tại Quyết định 1052/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT chịu trách nhiệm chính về những vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục, gây bức xúc trong xã hội, để nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự. Tại Quyết định số 1192-QĐ/UBKTTW ngày 7-6-2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thủy. Cũng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải. Tại Quyết định số 1214-QĐ/UBKTTW ngày 11-7-2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Viết Muôn.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Tiền Phong, Giao Thông, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-8) đăng tải nội dung Thông cáo báo chí kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung: 1) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế… gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước. Đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đào Công Thiên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. 2) Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với đồng chí Đại tá Lý Quang Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh; cảnh cáo các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Ngô Minh Đức, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Kim, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Xuân Kim, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. 3) Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với một số tổ chức đảng và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân, Đắk Nông, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Đời sống và Pháp luật, Công lý, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Thanh Niên, Người lao động, VietnamNet, TTXVN (19-8) thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tiến, cán bộ địa chính xã Đắk Búk So và Phạm Hoàng Quảng, cán bộ địa chính xã Đắk R’tíh, nguyên cán bộ địa chính xã Đắk Búk, huyện Tuy Đức để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ” liên quan đến việc cấp đất cho người dân trên đất quốc phòng trái quy định cho nhiều người dân; trong đó phần lớn là người quen và người thân của các cán bộ huyện. Các thửa đất đã được cấp sổ đỏ này nằm tại vị trí “đắc địa”, giá trị chuyển nhượng rất cao. Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú tổng cộng 8 cán bộ ở huyện Tuy Đức. Ngoài ra, nhiều cán bộ liên quan khác cũng bị kỷ luật.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động,  Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đời sống và Pháp luật, Công lý, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Dân trí, VnExpress, TTXVN (21-8) đưa tin, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Võ Thái Hòa, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo kết quả xác minh ban đầu, khi còn là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo, ông Hòa có biểu hiện kê khai không đúng, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn đối với ba lô đất để hợp thức hóa thành tài sản cá nhân, gồm thửa số 225, có diện tích 1.982 m²; thửa số 51, diện tích 735,8 m² và thửa 52,  có diện tích 572 m². Cả ba lô đất đều thuộc khu dân cư số 3, đường Huỳnh Thúc Kháng và có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn, có biểu hiện trục lợi cá nhân đối với 1.142 m² đất lấn chiếm của Nhà nước tại đường Nguyễn Đức Thuận.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Công lý, Xây Dựng, Giáo dục và Thời đại, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Người lao động, VietnamNet, Đài TNVN (21-8) theo nguồn tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh. Qua xác minh hơn 700 hộ chuyển mục đích sử dụng đất, xác định các đối tượng đã câu kết với cò đất tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp thuế, Cơ quan công an xác định, số tiền thiệt hại gần 120 tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
 
    Báo Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Đời sống và Pháp luật, Công lý, Tiền Phong, Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Niên, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Dân trí, VnExpress (21-8) theo nguồn tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Nghệ An cho biết, đã khởi tố ông Nguyễn Đức Thiện, Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Thành và Phan Văn Minh, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Minh và Thiện là bị can trong vụ án tham nhũng xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành. Theo kết quả điều tra, lợi dụng Công ty Đông Bắc thuê thuê đất rừng trong 50 năm để thực hiện dự án trồng thức ăn chăn nuôi, Ban quản lý rừng đã lập 3 bộ hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng tiền đền bù của doanh nghiệp. Sau khi số tiền này được doanh nghiệp chuyển về quỹ nội bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành thì các cán bộ nhân viên của Ban quản lý rút tiền ra chia nhau. 
 
    Báo Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, VietnamNet, TTXVN (22-8) cho biết, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 9 bị cáo nguyên là các cán bộ xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ bản thân không có chức năng, thẩm quyền bán đất công do Ủy ban Nhân dân xã quản lý, nhưng Bùi Ngọc Hân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hòa cùng với các đồng phạm đã bán gần 10.500m2 đất nông nghiệp cho 40 hộ, thu tổng số tiền gần 18 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo từ 01 năm tù cho hưởng án treo tới 03 năm tù giam.
 
    Báo Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Giao Thông, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người đưa tin, VietnamNet, Đài TNVN (23-8) đưa tin, Tòa ánh nhân dân TP. Cần Thơ tuyên đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Huy, nhân viên kế toán Trạm thu phí T1 về tội “Tham ô tài sản”. Theo cáo trạng, Huy nhiều lần chiếm đoạt tiền quỹ của công ty do mình quản lý lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, Huy sử dụng 420 triệu đồng để đánh bạc, trả nợ và chuộc xe 70 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. Lãnh đạo Trạm T1 phát hiện sự việc, Huy cùng gia đình đã mang trả 758 triệu đồng. Sau đó, Huy trả thêm 300 triệu đồng và còn chiếm đoạt số tiền hơn 250 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Huy 15 năm tù, buộc phải bồi thường số tiền 255 triệu đồng đã chiếm đoạt của Trạm T1.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Tiền Phong, Bảo vệ pháp luật, Nhà báo và Công luận, Giao Thông, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Người lao động, Dân trí, VnExpress, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-8) theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra -  Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên; ra quyết định khởi tố bị can về hành vi “Tham ô tài sản” đối với Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thúy, nguyên Kế toán trưởng; Trần Văn Trường, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thanh niên xung phong; Đoàn Quang Hồi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế; Nguyễn Thị Nguyên, Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Nhân sự. Trước đó, bị can Lê Tấn Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Thông tấn xã Việt Nam (19-8) cho biết, ông  Omar al-Bashir, Tổng thống bị phế truất của Sudan đã bị đưa đến tòa án ở Thủ đô Khartoum để bắt đầu tiến trình xét xử ông với các tội danh tham nhũng. Ông Bashir, đã bị buộc phải từ bỏ quyền lực vào ngày 11-4-2019 sau nhiều tháng người dân biểu tình chống chế độ của ông. Văn phòng công tố thông báo ông Bashir đối mặt với các cáo buộc về "sở hữu ngoại tệ, tham nhũng và nhận quà trái phép. Hội đồng quân sự chuyển tiếp tại Sudan cho hay đã thu giữ số tiền trị giá hơn 113 triệu USD, gồm: 7 triệu EUR, 350.000 USD và 5 tỷ bảng Sudan, tương đương 105 triệu USD, tại tư dinh của ông al-Bashir.
 
    Đài Tiếng nói Việt Nam (22-8) đưa tin, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ ông Chidambaram, cựu Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ. Ông Chidambaram, lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, bị cáo buộc lạm dụng chức vụ và tham nhũng, liên quan đến hành vi rửa tiền khi thanh toán các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài khi ông còn là Bộ trưởng Tài chính dưới thời Thủ tướng Manmohan Singh. Trước đó, Cơ quan Điều tra tội phạm tài chính đã ban hành thông báo về lệnh bắt giữ ông Chidambaram và ngăn chặn ông chạy trốn ra nước ngoài. Cựu Bộ trưởng Tài chính này đã bác bỏ mọi hành vi sai trái và tuyên bố rằng ông không trốn tránh luật pháp mà thay vào đó là tìm kiếm sự bảo vệ của luật pháp.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Hội nghị toàn quốc sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 
 
    - Thông cáo báo chí kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 
 
    - Cảnh cáo ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
 
    - Khởi tố ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn về tội “Tham ô tài sản”.
 
    - Bắt tạm giam 04 tháng đối với Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG