Ban Nội chính Trung ương

Điểm báo tuần số 393 từ ngày 09/11 đến ngày 15/11 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Thanh tra, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Sức khỏe và Đời sống, Xây Dựng, Nông nghiệp, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN (10/11) phản ánh các nội dung phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành để cho ý kiến một số nội dung được Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung mà Chính phủ dự kiến trình Quốc hội bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ 10. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Nghị quyết về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với phân bón; việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; cho ý kiến việc trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và việc trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, cần Quốc hội quyết định tại Kỳ họp thứ 10. Đối với các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau thì có thể tiếp tục nghiên cứu, xem xét hoàn thiện…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Thanh Niên, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (11/11) đưa tin, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trao Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019 - 2020. Ban Tổ chức đã trao 01 giải Ðặc biệt, 05 giải A, 14 giải B, 29 giải C, 32 giải Khuyến khích. Các tác phẩm nhận giải được đánh giá là ấn tượng, nổi bật, bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị; truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, những sự kiện, vấn đề thời sự mang hơi thở thực tiễn của cuộc sống, những vấn đề nhân dân quan tâm, những thành tựu phát triển của đất nước… Qua đó, cổ vũ và phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo trong nhân dân, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Namchúc mừng, biểu dương các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh, nhận giải. Đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu mới của đất nước và yêu cầu về củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặt ra nhiệm vụ cho báo chí và cán bộ quản lý công tác báo chí, các phóng viên, nhà báo là phải ngày càng bản lĩnh, dũng cảm, tiên phong, chủ động và sắc bén hơn. Ðồng thời, mong muốn, các nhà báo tiếp tục tham gia Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15; đồng hành cùng Mặt trận giữ gìn, củng cố, phát huy, khơi nguồn sức mạnh để tạo động lực có ý nghĩa quyết định, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (13/11) cho biết, Ðảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Ðảng về công tác tôn giáo. Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; không ngừng đổi mới tư duy, chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp tham mưu với Ðảng, Nhà nước, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trong tôn giáo; đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia… Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong 30 năm qua, tình hình tôn giáo ở nước ta có nhiều thay đổi. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bình đẳng giữa các tôn giáo được quan tâm, tôn trọng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng bào có đạo yên tâm, phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác công an thực hiện đường lối của Ðảng về công tác tôn giáo, cần nâng cao vai trò của công tác vận động quần chúng, sự phối hợp của bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện đường lối của Ðảng về công tác tôn giáo. Các cấp, ngành, lực lượng công an cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tôn giáo nói chung, công tác bảo đảm an ninh trong tôn giáo nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, luôn nêu cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công tác, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Thanh tra, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Sức khỏe và Đời sống, Xây Dựng, Nông nghiệp, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN (14/11) cho biết, tuần qua , Quốc hội sôi động với các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Được coi như một "cuộc sát hạch" cuối nhiệm kỳ, với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, nhiều vấn đề nóng bỏng của thực tiễn cuộc sống được các đại biểu đặt lên bàn Nghị sự, chất vấn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành.Quốc hội đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng, đó là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 đã được Quốc hội thông qua. Theo đó, Quốc hội yêu cầu, Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020, kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định. Để đảm bảo kiểm soát bội chi ngân sách thì phần hụt thu ngân sách cần tính vào tiết kiệm chi thường xuyên. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của kỳ họp này là Quốc hội thảo luận về Dự thảo các Văn kiện của Đảng để trình Đại hội XIII. Tại các tổ thảo luận, nhiều đại biểu đánh giá dự thảo Văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, bám sát vào thực tiễn đất nước thời gian qua; những chủ trương, giải pháp nêu ra rất sát, đúng định hướng, phù hợp với điều kiện thực tại của đất nước. Trong 3 khâu đột phá, các đại biểu nhấn mạnh, nhân lực chất lượng cao, ưu tiên cho lãnh đạo, quản lý, những lĩnh vực trọng yếu.Trong công tác lập pháp, Quốc hội cũng đã thảo luận 2 dự án luật về lĩnh vực giao thông. Trong đó, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn khi Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được tách thành 2 Dự án Luật gồm: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bởi trong 2 dự án Luật hiện còn quá nhiều điểm trùng lắp, chồng chéo như: thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm của thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, quy định điểm giao thoa giữa cơ sở dữ liệu xe cơ giới… cần được Chính phủ tiếp tục rà soát. Cũng trong tuần làm việc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  và phê chuẩn bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật và Đời sống, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Phụ nữ Việt Nam, Khoa học và Đời sống, Giao Thông, Nhân Đạo, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (10/11) đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội. Theo đó, truy tố bị can Nguyễn Nhật Cảm, nguyên Giám đốc CDC TP. Hà Nội cùng 09 đồng phạm. Trong tháng 2 vừa qua,  CDC được cấp hơn 31 tỷ đồng kinh phí bổ sung nhằm mua thiết bị phòng chống dịch COVID - 19. Trong đó, gói thầu số 15 gồm hệ thống Realtime PCR tự động, máy tách chiết DNA/RNA, 1 tủ lạnh và 1 tủ mát. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Nhật Cảm là Chủ tịch Hội đồng mua sắm của CDC đã câu kết với nhân viên, lãnh đạo các doanh nghiệp tư nhân để nâng giá thiết bị, hợp thức toàn bộ quy trình chỉ định thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Phụ nữ Việt Nam, Giao Thông, Khoa học và Đời sống, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, VnExpress, TTXVN (10/11) cho biết, Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 04 tháng đối với Huỳnh Tấn Đạt, cựu Thư ký Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Khi tiếp nhận hồ sơ vụ án đánh bạc và đơn kháng cáo của các bị cáo, đều có mức án dưới ba năm tù, xảy ra tại Đắk Nông, Huỳnh Tấn Đạt đã gợi ý cho các bị cáo để tuyên án treo nếu chịu chi mức giá 150 triệu đồng/người. 08 bị cáo đã chuyển trước cho Đạt 700 triệu đồng, số còn lại sẽ đưa sau khi có kết quả. Tuy nhiên, khi tòa xét xử, các bị cáo vẫn bị tuyên với mức án cũ. Chạy án không thành, các bị cáo đều đã có đơn tố cáo Đạt.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Nhà báo và Công luận, Thời báo Tài Chính, Hà Nội mới, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, An ninh Thủ đô, VnExpress, Đài THVN, TTXVN (11/11) dẫn nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM (Vetranco) thuộc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Quốc Việt, nguyên Giám đốc Vetranco và Trần Quang Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Nam, đã có hành vi thông đồng để ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa khống, chuyển tiền thanh toán trái quy định rồi chiếm đoạt, gây thiệt hại 182 tỷ 92,6 triệu đồng cho Nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để số tiền bị chiếm đoạt.
 
    Báo Thanh Hóa, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Công lý, Tài nguyên và Môi trường (12/11) đưa tin, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Xuân Thảo, nguyên Chủ tịch UBND xã Hà Vinh; Ngô Văn Lưu, nguyên Trưởng thôn Quý Vinh và Ngô Văn Dũng, nguyên cán bộ địa chính xã Hà Vinh, huyện Hà Trung về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, Lê Xuân Thảo là Chủ tịch UBND xã Hà Vinh đã chỉ đạo Ngô Xuân Dũng lúc đó là cán bộ địa chính xã Hà Vinh lập hồ sơ khống đề nghị UBND huyện Hà Trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất trồng cây lâu năm cho chính gia đình Thảo trên diện tích đất công ích của xã Hà Vinh. Việc làm trên trái với Luật Đất đai, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Xuân Thảo 09 tháng tù giam, Ngô Văn Dũng 07 tháng tù giam, Ngô Văn Lưu 05 tháng tù giam.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Xây Dựng, Thanh Niên (13/11) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Lý, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp và Võ Thị Tuyết Nhung, nguyên Phó phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp, cùng mức án 03 năm tù, cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, năm 2014, Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp và Công ty Ánh Dương ký hợp đồng thi công công trình tu bổ Miếu Bà Chúa Xứ, tổng giá trị hợp đồng 7,3 tỷ đồng. Quá trình triển khai dự án, Hữu Lý là Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp - đại diện chủ đầu tư đã không thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm, dẫn đến việc bị doanh nghiệp lừa đảo và Võ Thị Tuyết Nhung là kế toán trưởng đã không thực hiện đúng nguyên tắc kế toán, gây thất thoát ngân sách nhà nước khoảng 3,7 tỷ đồng.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Thanh tra, Công lý, Giáo dục và Thời đại, Thanh Niên, An ninh Thủ đô, Người lao động, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (15/11) thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khởi tố bị can, bắt tạm giam 04 tháng đối với Đặng Văn Quang, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cùng nhiều cấp dưới về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo điều tra ban đầu, Đặng Văn Quang cùng các cấp dưới đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay tại 26 hợp đồng tín dụng mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me, huyện Gia Viễn vay để mở rộng tín dụng. Điều này dẫn đến không phát hiện và ngăn chặn được việc Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me chỉ đạo cấp dưới lập khống các hồ sơ cho khách hàng vay, để rút tiền sử dụng trái quy định và chiếm đoạt gây thất thoát số tiền hơn 37 tỷ đồng.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Công an nhân dân (10/11) cho biết, Quốc hội Peru đã thông qua quyết định luận tội Tổng thống Martina Vizcarra với 105 phiếu ủng hộ, 19 phiếu chống và 12 phiếu trắng. Theo quy định của luật pháp nước này, cần ít nhất 52 phiếu ủng hộ để thủ tục luận tội bắt đầu. Vào giữa tháng 9/2020, ông Vizcarra đã “thoát” một cuộc bỏ phiếu luận tội, liên quan đến việc ông bị cáo buộc lạm dụng quyền lực vì đã đưa ra các hợp đồng cấp bang gây tranh cãi. Chưa đầy một tháng sau đó, ông phải đối mặt với các cáo buộc hối lộ và tham nhũng mới. Ông Vizcarra đã phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại mình. Ông Martina Vizcarra nhậm chức vào năm 2018 và nhiệm kỳ của ông được cho là kết thúc vào tháng 7/2021.
 
    Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pretoria, Nam Phi (11/11) đưa tin, Cảnh sát tỉnh Free State đã bắt giữ ông Ace Magashule, Tổng thư ký Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền sau hàng loạt cáo buộc về việc dính líu tới một vụ tham nhũng có quy mô lớn trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo địa phương này. Theo đó, trong nhiệm kỳ làm Tỉnh trưởng Free State, ông Magashule đã phê chuẩn một dự án xây dựng nhà ở xã hội có tổng trị giá 250 triệu Rand (khoảng 16 triệu USD) vào năm 2014. Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành, các lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt sai phạm tài chính nghiêm trọng trong quá trình thực hiện. Phát biểu trước truyền thông, ông Ace Magashule một mực bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định ông hoàn toàn vô tội và là người sống và làm việc theo pháp luật.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
    - Tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Ðảng về công tác tôn giáo.
    - Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Quốc Việt, nguyên Giám đốc tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM thuộc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.
    - Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Lý, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp mức án 3 năm tù giam.
    - Khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Đạt, cựu Thư ký Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG