Ban Nội chính Tỉnh ủy

Đoàn công tác số 3 của Tỉnh uỷ kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2019 và phòng, chống dịch tả lợn Châu phi tại huyện Văn Yên

Ngày 19 - 20 tháng 3 năm 2019, Đoàn công tác số 3, do đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-Ctr/TU ngày 15/02/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

việc thực hiện kế hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực nông, lâm nghiệp và thủy sản; kết quả thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", tiến độ trồng rừng vụ Xuân năm 2019 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn huyện Văn Yên.
Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại thị trấn Mậu A và các xã Đại Phác, Đông Cuông, An Bình, Phong Dụ Hạ; kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số cơ sở chăn nuôi lợn tập trung, nơi giết mổ và buôn bán thịt gia súc; kiểm tra một số hiện trường trồng cây quế, cây tre măng Bát Độ ở các xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại Chợ Mậu A, huyện Văn Yên.
Sau khi kiểm tra thực tiễn tại cơ sở, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Huyện uỷ trong việc triển khai các nhiệm vụ được tỉnh giao, sớm cụ thể hóa, phân công rõ trách nhiệm thực hiện cho từng thành viên trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, các ngành và các xã, thị trấn (Kế hoạch số 167-KH/HU, ngày 18/3/2019 của Huyện ủy Văn Yên). Huyện đã triển khai nghiêm túc việc tuyên truyền và chỉ đạo xây dựng kịch bản phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc trên địa bàn toàn huyện và chi tiết cho từng xã, nhất là kịch bản khi có dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn; việc triển khai kế hoạch trồng cây, trồng rừng cũng được các xã, thị trấn tích cực thực hiện trong thời điểm thời vụ thuận lợi nhất. Tuy nhiên, Đoàn cũng chỉ ra một số nội dung Huyện uỷ cần quan tâm hơn như: Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động 144-CTr/TU tại các xã, thị trấn còn lúng túng, phân công chưa rõ trách nhiệm cho các thôn, các sản phẩm chủ lực; việc phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc ở một số địa phương còn có biểu hiện chủ quan, chưa sát thực tế; chất lượng trồng rừng còn thấp, cơ cấu giống cây lâm nghiệp còn đơn điệu, năng suất gỗ rừng trồng rất thấp, đất đai thoái hoá,..
Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị huyện tiếp tục phát huy lợi thế, có kế hoạch và giải pháp cụ thể trong phát triển các sản phẩm chủ lực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; làm tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo; tăng cường cán bộ bám sát cơ sở để chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời yêu cầu địa phương tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; theo dõi sát diễn biến dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nắm rõ tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống; đảm bảo an toàn thực phẩm. Huyện cần xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, nhất là ở các xã ven đường cao tốc, đường sắt; xây dựng phương án lập chốt, đóng cửa chợ đối với sản phẩm thịt lợn khi có dịch xảy ra, có hình thức và hướng dẫn hỗ trợ các hộ chuyên kinh doanh thịt lợn./.

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra hiện trường trồng cây tre măng Bát Độ tại xã An Bình, huyện Văn Yên.
Tin, ảnh: Hoàng Yên, BNCTU