Ban Nội chính Trung ương

Hội nghị chuyên đề "Công tác phối hợp, tham mưu phục vụ người đứng đầu cấp ủy tiếp dân; chỉ đạo, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân"

Chiều 26/7, tại Ninh Thuận, Ban Nội chính Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác phối hợp, tham mưu phục vụ người đứng đầu cấp ủy tiếp dân; chỉ đạo, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị” giữa Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy khu vực phía Nam (Cụm thi đua số 4). Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận chủ trì Hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 4 đã tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua Chuyên đề “Công tác phối hợp, tham mưu phục vụ người đứng đầu cấp uỷ tiếp dân; chỉ đạo, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân”. Theo đó, đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp Tỉnh uỷ, thành uỷ trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định đã thực hiện tiếp 952 lượt; tiếp nhận, giao Ban Nội chính các Tỉnh ủy, thành ủy tham mưu xử lý 33.731/33.731 đơn thư. Trên cơ sở tiếp công dân, Bí thư các tỉnh uỷ, thành ủy đã chỉ đạo Ban Nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ tổ chức theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với đơn thư có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, thành phố. Các đồng chí Bí thư cấp huyện các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định. Bên cạnh việc tiếp dân theo định kỳ, các đồng chí đã chủ động dành thời gian tổ chức đối thoại, lắng nghe, lắng nghe các kiến nghị, phán ánh của người dân, qua đó chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéo dài từ ngay từ cơ sở.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu Kết luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu Kết luận tại Hội nghị
    Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 4 đã tham mưu xử lý 155/162 vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, nổi cộm dư luận xã hội quan tâm đã được cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp chỉ đạo xử lý dứt điểm, điển hình là Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu xử lý dứt điểm 23/26 vụ việc, Cà Mau 22/22 vụ việc, Bình Phước 36/49 vụ việc…
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận cho rằng, Hội nghị này là dịp để các ban nội chính các tỉnh thuộc khu vực phía Nam đánh giá toàn diện các mặt công tác, các phong trào thi đua của Cụm thi đua số 4; việc trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo là rất cần thiết để ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, từ đó có những tham mưu, đề xuất, kiến nghị chính xác, kịp thời cho các tỉnh ủy, thành ủy các giải pháp có hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mỗi địa phương.
    
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị

    Tại Hội nghị, đã có 12 tham luận, ý kiến phát biểu nhằm đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và tập trung thảo luận, đi sâu làm rõ kết quả khi thực hiện công tác nghiệp vụ, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn; trong thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.

 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 4 trong thực hiện thi đua chuyên đề đi vào nền nếp, bài bản, với quyết tâm cao nên đã đạt được những kết quả tích cực. Ban Nội chính Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đại diện các địa phương tại Hội nghị. 
 
Đồng chí Đào Trọng Định, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu tại Hội Nghị
Đồng chí Đào Trọng Định, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu tại Hội Nghị
    Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Yên yêu cầu Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 4 đẩy mạnh công tác nắm tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; nhất là thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện Kế hoạch, chương trình công tác, cũng như quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trên tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. 
                                                                                    Anh Hưng/noichinh.vn