Tin địa phương

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII

- Sáng 10/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 13 – HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, các sở, ngành và các ban của HĐND tỉnh.
 
Theo chương trình, Kỳ họp thứ 13 – HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến tổ chức trong 2 ngày, khoảng từ 20 - 25/6. Kỳ họp dự kiến trình 11 báo cáo của UBND tỉnh, 7 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và 4 báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành liên quan. 
 
Kỳ họp cũng dự kiến thông qua 11 tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trình. 
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  phát biểu tại Hội nghị
 
Để chuẩn bị cho Kỳ họp, UBND tỉnh đã chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết dự trình theo nội dung. Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan ở địa phương thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri; xây dựng báo cáo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.  
Các đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
 
Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã thống nhất thời gian tổ chức Kỳ họp dự kiến trong 2,5 ngày, khoảng từ 20 – 25/6. 
 
Đồng chí cũng cơ bản thống nhất với ý kiến tham gia của các đại biểu vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.  Đồng thời đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh, các sở, ngành và các ban của HĐND tỉnh trong công tác chuẩn bị báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết sẽ thông qua tại kỳ họp này. 
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
 
Xác định đây là kỳ họp quan trọng, có ý nghĩa lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục rà soát hiệu quả thực hiện các chính sách mà nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành từ năm 2016 đến 2019, trên cơ sở đó để dự thảo các chính sách sẽ ban hành trong giai đoạn tới. 
 
Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, đảm bảo chất lượng các đề án, tờ trình, đưa ra những vấn đề cốt lõi để đánh giá; các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của  các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh phải hoàn thành để trình các ban của HĐND tỉnh thẩm tra trước ngày 22/5.
 
Đồng chí đề nghị các ngành chức năng, các cơ quan chuyên môn và các ban của HĐND tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ trong xây dựng các  báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để đảm bảo chất lượng, nhất là các báo cáo liên quan đến giám sát của HĐND tỉnh; MTTQ và các đoàn thể tích cực tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết. 
 
HĐND tỉnh sớm triển khai các nội dung cần thẩm tra, giám sát để thống nhất các nội dung trình Kỳ họp, chuẩn bị thật tốt các báo cáo theo thẩm quyền và cho ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Báo cáo giám sát của HĐND tỉnh cần sớm hoàn thiện trước 10 ngày để các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét và thông tin giúp cử tri tiện theo dõi, giám sát. Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan ở địa phương tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, xong trước ngày 20/5. 
 
Về công tác tuyên truyền cho Kỳ họp, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, nhất là kết quả thực hiện các chính sách mà nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kết quả giám sát của các ban HĐND tỉnh; tuyên truyền nội dung, chương trình trước, trong và sau Kỳ họp và việc triển khai, đưa ngay các nghị quyết của Kỳ họp vào thực tiễn. 
 
Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan liên quan bảo đảm tốt các điều kiện cần thiết để Kỳ họp diễn ra thành công, đúng quy định.
 
Mạnh Cường/baoyenbai.com.vn