Tin địa phương

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

- Chiều 1/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ các huyện, thị, thành ủy, Ban Tổ chức các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...
 
6 tháng đầu năm, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 5 của Ban Tổ chức Trung ương về Kết luận Hội nghị tổng kết toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019. Toàn ngành đã tham mưu các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
 Trong 6 tháng đầu năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái đã tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp ban hành nhiều đề án về công tác tổ chức bộ máy, điều động, luân chuyển cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, phục vụ công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và quy hoạch cán bộ trên cơ sở quán triệt tinh thần các Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII. Tổ chức bộ máy các cấp của tỉnh được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cơ cấu cán bộ từng bước được điều chỉnh hợp lý. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm bố trí sử dụng và cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 
 
Cùng với đó, ngành đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 
 
Thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt việc tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đồng thời, làm tốt công tác tổng hợp chính sách, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác tổ chức cán bộ. 
Thanh Chi - Hoài Văn/baoyenbai.com.vn