Nghiên cứu - Trao đổi

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Sáng 22/6, Đảng bộ huyện Lục Yên đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu; tổ công tác giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, đại diện các thế hệ lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ cùng 224 đại biểu tiêu biểu cho trên 6.300  đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.
 
 
Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lục Yên phát biểu khai mạc Đại hội.
 
Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, tập trung thực hiện 03 đột phá và 5 chương trình trọng điểm
 
Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm, đoàn kết, cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên luôn phát huy truyền thống huyện anh hùng, với ý chí, cùng khát vọng mạnh mẽ đổi mới và phát triển, không ngừng nỗ lực, cố gắng, đoàn kết thống nhất, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đảng bộ huyện đã thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương.
 
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 ước đạt 960 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2015. Huyện đã hình thành rõ nét các vùng sản xuất hàng hóa như: vùng trồng cây ăn quả có múi; vùng trồng tre măng; vùng lúa hàng hóa; vùng trồng lạc. xây dựng được 06 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, 2 nhãn hiệu tập thể sản phẩm Cam Lục Yên và Vịt Bầu. 
 
 
Quang cảnh Đại hội.
 
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước đạt 1.940 tỷ đồng, vượt 7,8% mục tiêu Nghị quyết, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 13,68%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự ước năm 2020 đạt 2.600 tỷ đồng, gấp 2,6 lần mục tiêu nghị quyết và tăng bình quân hằng năm trên 17%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt trên 7.680 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 9,2%. Các dự án trọng điểm, quan trọng được triển khai thực hiện đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện…
 
Diện mạo nông thôn có bước thay đổi rõ nét, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; đến nay, Lục Yên đã xây dựng được 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 04 xã so với mục tiêu Nghị quyết.
 
Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 5,62%. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
 
Với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, cơ bản trở thành huyện nông thôn mới”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lục Yên tập trung thực hiện 03 đột phá theo chủ trương của tỉnh và triển khai 5 chương trình trọng điểm.
 
Tại Đại hội, các ý kiến tham luận cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình tại Đại hội, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.
 
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất, hiệu quả và bền vững
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.Đồng thời gợi ý một số vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận, quan tâm chỉ đạo thực hiện sau Đại hội. 
 
Đó là: Đảng bộ huyện Lục Yên cần tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn giữ vai trò là nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững; vì vậy, huyện cần tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2025 Lục Yên cơ bản trở thành huyện nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới phải thực chất, không vì thành tích, quan trọng nhất là sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên. 
 
Huyện cần quan tâm thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, liên doanh, liên kết sản xuất nông nghiệp; phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương nổi tiếng lâu nay với nguồn cung đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của thị trường; thực hiện tốt hơn chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), đảm bảo an toàn sinh học, đạt tiêu chuẩn sản phẩm sạch, hướng tới sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; xây dựng cho được nhãn hiệu, xuất xứ sản phẩm hàng hóa bền vững. 
 
Phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa để đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch cộng đồng, sinh thái nông nghiệp, đưa du lịch dần trở thành ngành kinh tế quan trọng.
 
Tăng cường thu hút đầu tư, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp. Lồng ghép các chính sách của Trung ương, của tỉnh, huy động nguồn lực địa phương để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với lợi thế địa phương. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội. 
 
Huyện Lục Yên cần quan tâm tạo điều kiện, thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, chế biến sâu các sản phẩm từ đá vôi trắng, bột đá siêu mịn... Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là về môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp.
 
Quan tâm chăm lo, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo cho người có công; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung nguồn lực giảm nghèo bền vững.
 
Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng.
 
 
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu chọn được các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; đồng thời, bầu các đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ huyện dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.
 
Trong phiên làm việc chiều nay (22/6), Đại hội sẽ tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII  và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đức Toàn/baoyenbai.com.vn