Phòng, chống tham nhũng

Kiểm toán Nhà nước: Góp phần quan trọng trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra)- Qua hoạt động kiểm toán năm 2018, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiến nghị xử lý tài chính 92.499 tỷ đồng; chuyển 5 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra; cung cấp 146 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng. Kêt quả đó đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong năm qua.


Cục Hải quan TP Đà Nẵng giải quyết cho thông quan 30 xe ô tô từ nước ngoài về Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, gây thất thu NSNN. Ảnh minh họa
Năm 2018, KTNN đã hoàn thành 253 cuộc kiểm toan, kiến nghị xử lý 92.499 tỷ đồng, trong đó, các khoản tăng thu 19.858 tỷ đồng (thuế, phí, lệ phí 8.563 tỷ đồng; thu khác 11.295 tỷ đồng); giảm chi ngân sách Nhà nước (NSNN) 23.722 tỷ đồng (giảm chi thường xuyên 12.244 tỷ đồng; giảm chi đầu tư 11.478 tỷ đồng); xử lý tài chính khác 48.919 tỷ đồng (điều chỉnh số liệu quyết toán, chưa đủ thủ tục, chưa được quản lý, theo dõi, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các khoản ngoài ngân sách...).
Đáng chú ý, KTNN đã chuyển 5 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị điều tra làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đối với các vụ việc:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng giải quyết cho thông quan 30 xe ô tô từ nước ngoài về Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, gây thất thu NSNN; Công ty MTV Dệt 19/5 Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, gây thất thoát hơn 319 tỷ đồng;
Ban Quản lý Dự án Công trình Liên hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn và các tổ chức, cá nhân liên quan để ngoài sổ sách số tiền trên 22 tỷ đồng; Sở Y tế Bình Dương (chủ đầu tư) có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc đấu thầu thuốc và vật tư y tế thực hiện năm 2017; Dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Đắk Ngo (giai đoạn 2), huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chủ trương đầu tư, khảo sát thiết kế, nghiệm thu thanh toán khối lượng xây dựng.
Sở Y tế Bình Dương mua sắm trực tiếp đối với danh mục thuốc phải tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước (gói thầu mua sắm trực tiếp thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập và các cơ sở y tế ngoài công lập và gói thầu mua sắm trực tiếp thuốc từ dược liệu, thuốc đông y và vị thuốc y học cổ truyền với tổng giá trị 679,14 tỷ đồng).
Chấm thầu cung cấp 224 mặt hàng thuốc không đúng quy định, làm thiệt hại khoảng 4,88 tỷ đồng; đưa vào kế hoạch đấu thầu nhiều loại thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, phối hợp, thành phần hoạt chất không phổ biến trên thị trường, có giá cao hơn thuốc có tác dụng tương đương phổ biến trên thị trường làm thiệt hại 9,35 tỷ đồng; đấu thầu và lựa chọn nhà thầu mua sắm một số loại thuốc thuộc diện cảnh báo của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 vụ.
KTNN cũng đã cung cấp 146 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.
KTNN cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị được kiểm toán.
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 160 văn bản (hủy bỏ 17 văn bản; sửa đổi, bổ sung 143 văn bản) gồm: 4 luật; 11 nghị định; 29 thông tư; 15 nghị quyết; 47 quyết định; 54 văn bản khác không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, về tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí.
Kiến nghị các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị được kiểm toán kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các khuyết điểm và sai phạm đã nêu trong báo cáo kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thực hiện trong năm 2018.
Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị kiểm toán để thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, sai phạm cho Nhà nước.
Với kết quả trên, cho thấy KTNN ngày càng thực hiện tốt vai trò của mình, đóng góp quan trọng trong công cuộc PCTN ở nước ta.
Trần Quý/thanhtra.com.vn