Công tác nội chính

Làm rõ vi phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT&BVMT) đối với xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa tại 27 trung tâm đăng kiểm (TTĐK), cho thấy, còn có tồn tại, hạn chế, đặc biệt trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập.

TTĐK 9001S có địa chỉ tại xã Liêm Tiết, Phủ Lý, Hà Nam, là một trong nhiều đơn vị có tồn tại, hạn chế được chỉ rõ. Ảnh: Internet

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thanh tra 24 TTĐK xe cơ giới đường bộ, 2 TTĐK xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa, 1 TTĐK phương tiện thủy nội địa tại 10 địa phương, gồm: TTĐK xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa 9001S (Hà Nam); 2 TTĐK xe cơ giới 1101S và 1102D (Cao Bằng); TTĐK xe cơ giới 9701D (Bắc Kạn); TTĐK xe cơ giới 2301S (Hà Giang); 6 TTĐK xe cơ giới 3701S, 3702S, 3703D,3704D,3705D,3706D (Nghệ An); 4 TTĐK xe cơ giới 3801D, 3802D,3803D, 3804D (Hà Tĩnh); 8 TTĐK xe cơ giới 6101S, 6102S, 6103S, 6103D, 6104D, 6105D, 6106D, 6109D (Bình Dương); TTĐK xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa 9501S (Hậu Giang); TTĐK phương tiện thủy nội địa (Cà Mau); TTĐK xe cơ giới 6801S (Kiên Giang).

Kết luận thanh tra số 13597/KL-BGTVT ngày 31/12/2020 cho thấy, bên cạnh nhiều mặt tích cực, còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Nhiều tồn tại về điều kiện, tiêu chuẩn và quản lý, sử dụng cán bộ đăng kiểm

Tại các trung tâm: 1102D, 2301S, 3704D, 3801D, 3802D, 3803D, 3804D, 6102S, 6103S, 6109D, 9501S, 9502D, 9701D có một số đăng kiểm viên thực hiện không đúng nhiệm vụ được phân công khi kiểm tra phương tiện.

Các trung tâm: 1101S, 3701S, 3702S, 6104D, 6801S có một số trường hợp không thống nhất tên đăng kiểm viên trong sổ phân công nhiệm vụ kiểm định và phiếu kiểm định hoặc chưa cập nhật, phân công bổ sung, thay thế khi có sự thay đổi nhiệm vụ kiểm định của đăng kiểm viên.

Một số đăng kiểm viên thực tập tại Trung tâm 6109D, 6104D, 1101S thực hiện kiểm tra các công đoạn không có sự giám sát, hướng dẫn của đăng kiểm viên hướng dẫn thực tập theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT.

Trung tâm 1102D không có tài liệu thể hiện việc phân công đăng kiểm viên hướng dẫn cho đăng kiểm viên thực tập tại đơn vị; Trung tâm 6109D không lưu bản phô tô phiếu phân công nhiệm vụ hàng ngày cùng hồ sơ kiểm định theo hướng dẫn tại Phụ lục 9 kèm Văn bản số 5405/ĐKVN-VAR ngày 24/12/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Các trung tâm: 3703D, 3803D, 3804D, 6101S, 6102S, 6103S, 6103D, 6104D, 6105D, 9501S, 9502D có sổ phân công nhiệm vụ kiểm định một số ngày có tẩy xóa nhưng không đóng dấu xác nhận hoặc sổ phân công nhiệm vụ không được lãnh đạo đơn vị hoặc phụ trách dây chuyền kiểm định ký, ghi họ tên hoặc sổ phân công nhiệm vụ kiểm định một số ngày chưa đúng mẫu tại Phụ lục 9 kèm Văn bản số 5405/ĐKVN-VAR ngày 24/12/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trung tâm 9001S thiếu 1 đăng kiểm viên vỏ tàu; có nhân viên nghiệp vụ chưa được tập huấn nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT.

Vi phạm quy định về kiểm định phương tiện

Đặc biệt, về kiểm định xe cơ giới đường bộ có vi phạm nghiêm trọng tại các trung tâm 9701D, 9501S, 9001S, 6103D, 3706D, 3705D khi có một số đăng kiểm viên kiểm tra các công đoạn tại nhiều phương tiện không đúng quy định.

Về chế độ báo cáo; lưu trữ hồ sơ, dữ liệu kiểm định; công khai các nội dung trong hoạt động kiểm định chưa được thực hiện nghiêm:

Các trung tâm: 1101S, 1102D, 3701S, 3702S, 3705D, 3801D, 3803D, 3804D, 6101S, 6103S, 6103D, 6104D, 6105D, 6801S, 9001S, 9501S, 9502D có camera giám sát hoạt động kiểm định không quan sát được đầy đủ các vị trí kiểm tra trên dây chuyền kiểm định hoặc hình ảnh giám sát không rõ nét.

Trung tâm 3703D thực hiện kiểm tra phương tiện khi camera giám sát vị trí kiểm tra khí thải động cơ diesel bị hỏng một số ngày trong tháng 10 năm 2020;

Các trung tâm: 3701S, 3706D, 6101S, 6103S, 6103D, 6105D, 6801S, 9501S niêm yết một số nội dung không đúng nơi quy định hoặc công khai một số nội dung tại nơi chờ làm thủ tục kiểm định hoặc xưởng kiểm định không đảm bảo kích thước theo quy định tại mục 2.8.1, mục 2.8.2 QCVN 103:2019/BGTVT.

Ngoài ra, về điều kiện vật chất của một số đơn vị đăng kiểm còn chưa đảm bảo: Trung tâm 1101S, 6106D, 9501S chưa thay thế bình chữa cháy hết hạn sử dụng. Trung tâm 3802D chưa ghi chép các nội dung trong sổ quản lý thiết bị, dụng cụ kiểm định theo hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trung tâm 9501S không có màn hình tại phòng chờ khách hàng để công khai quá trình giám sát hoạt động kiểm định trên dây chuyền theo quy định tại điểm b mục 2.1.6 QCVN 103:2019/BGTVT…

Chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm để xử lý

Bộ trưởng Bộ GTVT đã yêu cầu các TTĐK khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Đồng thời, Bộ trưởng giao trưởng đoàn thanh tra chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm của các đăng kiểm viên thuộc các Trung tâm 9701D, 9501S, 9001S, 6103D, 3706D, 3705D thực hiện kiểm tra các công đoạn tại một số phương tiện không đúng quy định đến thanh tra sở GTVT địa phương để xử phạt vi phạm hành chính đối với các đăng kiểm viên về lỗi “không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định” theo quy định.

Bộ trưởng Bộ GTVT giao Cục Đăng kiểm Việt Nam không công nhận kết quả tại Trung tâm 6109D, 6104D, 1101S do đăng kiểm viên thực tập kiểm tra phương tiện không có sự giám sát, hướng dẫn của đăng kiểm viên hướng dẫn thực tập theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hình ảnh tại các đơn vị đăng kiểm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót và xử lý các vi phạm (nếu có) trong hoạt động kiểm định.

Trần Kiên/thanhtra.com.vn