Kinh tế - Chính trị

Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số

Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình

 

Đây là quan điểm xuyên suốt của Chính phủ mà Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn gửi gắm trong chương trình Ngày Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia do Bộ TT-TT tổ chức sáng nay 10.10.
 
Theo Thủ tướng, năm 2022 là năm đầu tiên Ngày CĐS quốc gia được tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tiếp tục đẩy mạnh CĐS quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.
 
Cùng với xu thế chuyển đổi xanh, Thủ tướng nêu rõ CĐS là xu thế tất yếu, khách quan đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng và hằng ngày. CĐS góp phần phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, giúp giải quyết hiệu quả các mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
Bên cạnh đó, CĐS còn giúp nâng cao năng suất lao động; giảm thủ tục hành chính, phiền hà, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành hiệu quả.
 
Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng và xem CSĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu coi CĐS là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Chương trình CSĐ quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ triển khai theo hướng CĐS một cách toàn diện với sự tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước.
 
Để thực hiện được CĐS quốc gia một cách hiệu quả, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cần phải có chiến lược bài bản, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự thay đổi phương thức quản lý, vận hành, quản trị xã hội.
 
"Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của CĐS. CĐS phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.
 
Thủ tướng cũng cho hay, Chính phủ đưa ra 5 thông điệp về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.
 
(Theo TNO)