Ban Nội chính Tỉnh ủy

Một số hình ảnh Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 1 với chuyên đề "Tham nhũng vặt - Nhận diện và giải pháp phòng, chống" tại Yên Bái ngày 31-7-2019

1. Đại biểu tham quan thực tế tại Hồ thủy điện Thác Bà và Khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học2. Hình ảnh tại hội nghị chuyên đề "Tham nhũng vặt - Nhận diện và giải pháp phòng, chống" tại Yên Bái

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Yên Bái phát biểu

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang, Cụm trưởng Cụm số 1 trình bày Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái, Cụm phó Cụm số 1 trình bày Báo cáo đề dẫn “Tham nhũng vặt - Nhận diện và giải pháp phòng, chống”Ảnh: Lê Mạnh - Ban Nội chỉnh Tỉnh ủy Yên Bái