Kinh tế - Chính trị

Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc luôn được đặt lên hàng đầu

QĐND Online - Phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội sáng 31-10, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, khẳng định: Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm đặt lên hàng đầu; các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng và đối sách của Đảng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, thời gian qua, công tác quốc phòng, an ninh đối ngoại của chúng ta được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn quan tâm, đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo lên hàng đầu.

Các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối quan điểm của Đảng và đối sách của Đảng. Đó là kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế để giữ vững độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia dân tộc. Đồng thời giữ được môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế và xã hội.

Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc luôn được đặt lên hàng đầu
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, vừa qua, trong dư luận có những người dân có hiến kế cách này cách khác. Đảng, Nhà nước ta luôn luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân. Đảng, Nhà nước cũng kiên trì, kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông, chúng ta kiên quyết, kiên trì theo tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

"Những vấn đề thuộc về nguyên tắc là chúng ta kiên quyết giữ gìn, như Thủ tướng đã nói: "Những vấn đề thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là chúng ta quyết không nhân nhượng". Nhưng chúng ta phải có đối sách phù hợp, truyền thống văn hóa giữ nước của chúng ta là hòa hiếu, hòa bình. Điều này đã khẳng định trong tầm cao mới vì đường lối quan điểm đó là đúng đắn”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, người dân Việt Nam ai cũng có khát vọng để vươn lên và tinh thần ấy hiện nay đang được khơi dậy. Khi đất nước ta chưa có độc lập thì khát vọng lớn nhất là đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước. Ngày nay, khát vọng lớn nhất của chúng ta là giữ vững được độc lập chủ quyền và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khát vọng đó chính là niềm tin, điểm tương đồng để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khát vọng đó đang đứng trước thời cơ lớn, song đó cũng là quá trình liên tục lâu dài, phải phấn đấu và phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, gian khổ. Một trong những thách thức đó chính là bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Chúng ta phải đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tổng thể các mối quan hệ của sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phải kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông, của Bác Hồ và nâng lên tầm cao mới. Chúng ta kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ nhưng trong từng tình huống cụ thể chúng ta phải có sách lược phù hợp, phải khẳng định tính đúng đắn, tính chính nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của đất nước, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế. Chúng ta phải sử dụng tổng hợp và gắn kết thế trận chặt chẽ giữa các lĩnh vực, kể cả chính trị, ngoại giao, kể cả lịch sử pháp lý”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Chúng ta giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình, sử dụng lịch sử pháp lý là một trong những căn cứ quan trọng để khẳng định tính chính nghĩa, quyền chủ quyền của chúng ta được Hiến chương của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, các luật pháp quốc tế, các điều ước khác mà Việt Nam đã cam kết. Chúng ta phải thông qua công tác tuyên truyền, phải kết hợp với đấu tranh thực địa, đồng thời phải hết sức quan tâm đến giữ vững ổn định chính trị trong nước và các giải pháp kinh tế càng phải đa dạng hóa hơn để xử lý chủ động được các tình huống khi bảo vệ chủ quyền của chúng ta.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị tiếp tục chủ động trong công tác thông tin truyền thông, bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng. “Thời gian tới, trên lĩnh vực này phải tập trung làm rõ hoàn thiện hệ thống văn bản về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống chính trị và nhân dân để nhân dân hiểu vai trò tích cực, mặt tiến bộ xu hướng thời đại của internet và mạng xã hội; đồng thời phải nhận diện rõ mặt trái, mặt tiêu cực để đấu tranh. Chủ động rà soát lại các giải pháp để chủ động ngăn ngừa, đấu tranh kịp thời. Các lực lượng thực thi bảo vệ Tổ quốc và an ninh trên không gian mạng kịp thời chia sẻ các thông tin để chủ động xử lý và bảo vệ trật tự an ninh, an toàn xã hội. Phải tăng cường hơn nữa việc hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ Tổ quốc, lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, khi mà không gian mạng ngày càng phát triển và Việt Nam là một trong những nước hưởng ứng, tham gia mạng xã hội và internet nhiều nhất thế giới”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiến nghị.

PHƯƠNG HẰNG/qdnd.vn