Kinh tế - Chính trị

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!
- Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!
- Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm chính trị cao, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra.
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và 03 thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Việc kiện toàn các chức danh chủ chốt này sẽ góp phần quan trọng củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Chúng ta tin tưởng rằng, bộ máy chính quyền địa phương tỉnh nhà trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động, nhất là trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ cán bộ trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.
Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vừa được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức cách mạng và trách nhiệm được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các vị đại biểu HĐND và cử tri tỉnh nhà.

Kính thưa quý vị đại biểu!
Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh; cảm ơn UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị kỳ họp; cảm ơn các phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí đã tới dự và đưa tin về thành công của kỳ họp.
Sau kỳ họp này, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu cử theo quy định. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với HĐND, UBND tỉnh; đề nghị cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng tình, ủng hộ, đóng góp ý kiến và tăng cường sự giám sát để HĐND và UBND tỉnh hoàn thành trọng trách được giao.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Năm 2017 và những năm tiếp theo, bên cạnh những thời cơ, vận hội mới, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy, đề nghị các đồng chí khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, tập trung cao độ trách nhiệm chính trị, phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế, đổi mới tư duy và hành động, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, trong đó chú trọng:
- Triển khai quyết liệt, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ nội dung, nhiệm vụ chủ đề năm 2017 mà Chính phủ đề ra là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, đồng thời tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là:
(1) Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; (2) Cơ cấu lại nền công nghiệp, phát triển mạnh dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; (3) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với thu hút đầu tư bền vững; (4) Đảm bảo an sinh xã hội gắn với tăng cường quản lý và phát triển xã hội lành mạnh, an toàn; (5) Đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với tăng cường kỷ cương, pháp luật xã hội và tạo động thái mới cho 3 đột phá chiến lược, đó là: (1) Cải cách hành chính gắn với đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo; (2) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; (3) Huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với hiệu quả và phát triển bền vững.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị một cách thận trọng, khoa học, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và xã hội.
- Trước mắt trong quý I, các địa phương, các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân đúng thời vụ, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng xã hội; phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế, cải thiện hiệu quả môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mạnh đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư vào tỉnh; chuẩn bị và tổ chức thành công lễ hội “Năm du lịch Yên Bái 2017” và các nhiệm vụ trọng tâm quý I đã thống nhất chỉ đạo thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Nhân dịp Xuân mới Đinh Dậu - năm 2017, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Xin trân trọng cảm ơn!
Theo baoyenbai.com.vn