Ban Nội chính Trung ương

Sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều 28-2, tại Trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN); Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng của Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị
Trong hai năm 2017-2018, hoạt động phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hoạt động phối hợp từng bước đi vào nền nếp, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai cơ quan.
 
    Báo cáo tại Hội nghị, trong thời gian qua, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã phối hợp thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, hai bên đã phối hợp chỉ đạo việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân về các vấn đề an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, tham nhũng, lãng phí để dự báo tình hình, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại Hội nghị
Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam chỉ đạo tổ chức hoạt động phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của cơ quan Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân thuộc các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gây mất ổn định chính trị - xã hội; phối hợp trong thực hiện và trao đổi thông tin về PCTN, phối hợp trong công tác tham gia xây dựng pháp luật có liên quan đến PCTN như Luật tố cáo (sửa đổi), Luật khiếu nại (sửa đổi), Luật PCTN (sửa đổi)…. Đồng thời, tổ chức thí điểm giám sát việc công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN tại một số dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Kiên Giang và Long An.
 
    Cũng trong 2 năm qua, Ban Nội chính Trung ương chủ trì 02 Đề án trình Bộ Chính trị với sự tham gia của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 1) Cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; 2) Quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đánh giá cao những kết quả đạt được trong 2 năm qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại trong công tác phối hợp như: Việc trao đổi thông tin về kết quả xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm chưa được thường xuyên; việc phối hợp phân tích ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội về những nội dung liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng để kiến nghị với Đảng, Nhà nước chưa thực sự bài bản và trở thành việc thường xuyên…
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đánh giá cao kết quả phối hợp trong thời gian qua, kết quả đó góp phần vào thành tích chung của hai cơ quan.
 
    Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, hai cơ quan cần tiếp tục phối hợp, triển khai giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong chấp hành quy định về PCTN, lãng phí theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; phối hợp giám sát việc thực hiện trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài và có ảnh hưởng tới trật tự trị an; phối hợp giám sát việc thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; phối hợp giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương lưu ý hai cơ quan, trên cơ sở Quy chế phối hợp, cần tăng cường công tác giám sát các dự án kinh tế lớn; giám sát những vụ việc có dấu hiệu oan sai; phối hợp nắm tình hình trong Nhân dân đối với các vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, các đạo lạ, những vùng xung yếu từ đó đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp phù hợp…
 
    Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí đề nghị tổ tham mưu, giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện báo cáo; hai cơ quan phân công nhiệm vụ cho các đầu mối giúp việc để cụ thể hóa Quy chế phối hợp thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, nhất là các nội dung giám sát; thống nhất cơ chế trao đổi thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện hiện pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,…
 
    Đồng chí cũng lưu ý, hai bên cần đôn đốc, hướng dẫn MTTQ và Ban Nội chính các địa phương tiến hành ký kết quy chế phối hợp. Đối với các địa phương đã ký kết phải tiến hành sơ kết, đề ra phương hướng phối hợp trong thời gian tới.
theo Tạ Anh Hưng/noichinh.vn