Công tác nội chính

Sự nghiệp khoa học thanh tra trước yêu cầu đổi mới

(Thanh tra) - Chiều 12/11, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức Toạ đàm khoa học "Sự nghiệp khoa học thanh tra trước yêu cầu đổi mới" nhân dịp chào mừng 74 năm Ngày Thành lập ngành Thanh tra Việt Nam và 16 năm thành lập Viện. TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra và TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện CL&KHTT đồng chủ trì Tọa đàm.

Sự nghiệp khoa học thanh tra trước yêu cầu đổi mới 

 

Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm. Ảnh: TH

Tham dự có các nguyên Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào, Trần Đức Lượng và đại diện thanh tra các bộ, ngành; địa phương cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ... 

Kết quả nghiên cứu khoa học trở thành nguồn tài liệu quan trọng 

Phát biểu đề dẫn Toạ đàm, TS. Nguyễn Quốc Văn cho biết, từ năm 1993 đến nay, Thanh tra Chính phủ đã triển khai nghiên cứu 7 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 107 đề tài khoa học cấp bộ, 132 đề tài khoa học cấp cơ sở, hành trăm chuyên đề khoa học; đã tổ chức nhiều nghiên cứu khảo sát thực tiễn trên các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và nhiều nội dung khác như tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, quản lý Nhà nước… 

"Các kết quả nghiên cứu khoa học của ngành Thanh tra đã trở thành nguồn tài liệu quan trọng, có giá trị tham khảo cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra, giảng viên, học viên của Trường Cán bộ Thanh tra, cán bộ các cơ quan Nhà nước, các nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu", TS. Nguyễn Quốc Văn nhấn mạnh. 

Chia sẻ, thảo luận tại Toạ đàm, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề: Lịch sử phát triển và những đóng góp của sự nghiệp khoa học thanh tra đối với sự phát triển của ngành Thanh tra trong sự phát triển đất nước - những giá trị và kinh nghiệm tiêu biểu cần kế thừa, phát huy; những hạn chế, bất cập trong công tác nghiên cứu khoa học của ngành Thanh tra, của Viện CL&KHTT thời gian qua; những yêu cầu, thách thức và thời cơ mới đối với sự nghiệp khoa học của ngành Thanh tra, đối với Viện CL&KHTT trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó là các định hướng các nội dung trụ cột nghiên cứu trọng tâm của ngành Thanh tra và Viện&KHTT trong thời gian tới. Đây là vấn đề hết sức quan trọng thể hiện tầm nhìn và chiến lược nghiên cứu của TTCP, ngành Thanh tra và Viện CL&KHTT.

Cần tổng kết, xuất bản cuốn sách liên quan tới các công trình nghiên cứu 

Ông Nguyễn Danh Tú, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học, Viện Nghiên cứu Lập pháp cho rằng, các kết quả nghiên cứu khoa học của ngành Thanh tra đã trở thành nguồn tài liệu quan trọng, có giá trị tham khảo cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra, giảng viên, học viên của Trường Cán bộ Thanh tra, cán bộ các cơ quan Nhà nước, các nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu. 

Ông Tú cũng gợi mở, thời gian tới, Viện CL&KHTT tổng kết, xuất bản cuốn sách liên quan tới các công trình nghiên cứu của ngành Thanh tra qua các năm. Bên cạnh đó, làm rõ chiến lược nghiên cứu khoa học của ngành Thanh tra, nghiên cứu như thế nào, nội dung gì trong 5 năm, 10 năm tới để có tính xuyên suốt, đảm bảo thống nhất, liên thông giữa các đề tài nghiên cứu.

Toàn cảnh Tọa đàm. Ảnh: TH

Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, ông Phan Đăng Toàn chia sẻ, trong thời gian qua, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã có một số công trình khoa học liên quan tới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; Dự án cơ sở dữ liệu về hồ sơ đơn thư; Đề tài về thực trạng về công tác thanh tra và đưa ra một số giải pháp nhằm quản lý các cuộc thanh tra, đôn đốc các cuộc thanh tra và theo dõi trong cả quá trình...

Đóng góp một số kiến nghị trong thời gian tới, ông Toàn nhấn mạnh về nội hàm chiến lược của ngành Thanh tra cho các địa phương làm thế nào hạn chế tình trạng trùng lắp trong hoạt động thanh tra? 

"Gần đây, Thanh tra tỉnh Lào Cai và Kiểm toán khu vực 7 cũng đã ký kết bản ghi nhớ, quy định một số nguyên tắc nhất định nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo này", ông Toàn thông tin thêm.

"Một điểm nữa, Thanh tra Chính phủ tăng cường hoạt động nghiên cứu, Viện CL&KHTT có thể hướng dẫn, gợi ý, đào tạo, tập huấn để thanh tra các địa phương nói chung và Thanh tra tỉnh Lào Cai nói riêng nâng cao hơn nữa khả năng nghiên cứu khoa học thanh tra", ông Toàn đưa ý kiến.

Phải ứng dụng các công trình khoa học vào thực tiễn nhiều hơn nữa

TS Lê Tiến Hào, nguyên Phó Tổng Thanh tra đánh giá cao về thành tựu khoa học của Thanh tra Chính phủ và Viện CL&KHTT càng ngày càng hiệu quả, phát triển, có nhiều đóng góp; lực lượng cán bộ thì đông đảo, là bộ phận chủ lực trong ngành Thanh tra. Viện CL&KHTT cần nghiên cứu, xây dựng pháp luật, chính sách, nâng tầm cao hơn nữa, đóng góp những vấn đề lớn hơn cho ngành, cho Chính phủ.

"Công tác quản lý khoa học như thế nào để nâng cao chất lượng nghiên cứu, sát thực tiễn, cần có những định hướng cụ thể, ứng dụng các công trình khoa học vào thực tiễn nhiều hơn nữa; khuyến khích, huy động lực lượng nghiên cứu tại các địa phương", TS Hào nhấn mạnh.

Kết luận Toạ đàm, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh khẳng định, nghiên cứu khoa học là công tác hết sức quan trọng, giúp cung cấp cơ sở tin cậy cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, quản lý điều hành, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ nhân dân.

Các mặt công tác như tổ chức nghiên cứu khoa học, tham mưu xây dựng chính sách, chiến lược và quản lý khoa học đã được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, mang tính thực tiễn ứng dụng và ngày càng hỗ trợ tốt hơn, nhiều hơn cho nhiệm vụ chính trị của ngành; hỗ trợ thông tin, tư liệu ngày càng phong phú và chuyên sâu cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, các cán bộ, công chức, thanh tra viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Phó Tổng Thanh tra  yêu cầu lãnh đạo Viện CL&KHTT tổng hợp, tiếp thu tất cả các ý kiến của đại biểu. Đồng thời tiếp tục kế thừa, phát huy, tiếp bước của nhiều thế hệ đi trước, có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển của toàn ngành trên các phương diện hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý Nhà nước, quản trị nội bộ, xây dựng lực lượng và công tác nghiệp vụ thanh tra.

"Đứng trước những thách thức, công cuộc đổi mới đang đặt ra rất nhiều vấn đề đòi hỏi phải tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, phát triển sự nghiệp khoa học góp phần tạo lập cơ sở khoa học tin cậy làm nền tảng cho việc xây dựng và hoàn thiện chiến lược, chính sách, thể chế của ngành trong thời gian tới để có thể vươn tới những giá trị cao hơn", Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh yêu cầu.

Thái Hải/thanhtra.com.vn