Kinh tế - Chính trị

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ, chia sẻ cảm xúc khi nhậm chức

– Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp, nguyện sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Đ.X

Sáng nay (31/3), Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XIV và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với tỷ lệ 98,54% tán thành (473/473 đại biểu có mặt tán thành).

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp

Sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ "trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi làm Chủ tịch Quốc hội".

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tặng bó hoa tươi thắm đến tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát biểu nhậm chức sau đó, ông Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

“Đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi”, tân Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo tân Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp lần này là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vì vậy, cần phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ, vừa đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của Quốc hội, vừa tổ chức thành công bầu cử trên phạm vi cả nước.

Nguyện đem hết sức mình vì mục tiêu tối thượng của Quốc hội

“Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn Đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Là Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, tôi sẽ cùng các thành viên trong Hội đồng thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định; tổ chức thành công cuộc bầu cử nhằm bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới”, ông Vương Đình Huệ khẳng định.

Ông Vương Đình Huệ chia sẻ, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân ông

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 sắp khép lại cùng nhiều kết quả to lớn trên cả ba phương diện: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, để lại nhiều dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân và cử tri cả nước.

Theo ông Vương Đình Huệ, có được kết quả đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân và các vị Chủ tịch tiền nhiệm đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động của Quốc hội và nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường Quốc tế.

Ông Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn trân trọng đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân và chúc bà dồi dào sức khoẻ, tiếp tục góp phần cùng Quốc hội có thêm nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê Nghệ An; học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ; lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Quá trình công tác:

Từ tháng 9/1979 - 1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

Từ năm 1985 - 1986: Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Từ năm 1986 - 1990: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislara, Cộng hòa Slovakia; Đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislara.

Từ năm 1991 - 1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

Từ tháng 10/1992 - 5/1993: Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

Từ tháng 6/1993 - 2/1999: Quyền Trưởng khoa rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

Từ tháng 3/1999 - 6/2001: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

Từ tháng 7/2001 - 7/2006: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 7/2006 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 8/2011 - 12/2012: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Từ tháng 01/2013 - 01/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tháng 1/2016, Tại Đại hội XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn; Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 7/2016: Được Bộ Chính trị phân công kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Tháng 2/2020: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tháng 10/2020: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Tháng 01/2021: Tại Đại hội XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hương Giang