Nghiên cứu - Trao đổi

Thủ tướng: Tháo gỡ rào cản, tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo

- Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, điều quan trọng nhất là phải tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, trong đó có kinh tế tư nhân, tạo mọi điều kiện cho kinh tế tư nhân yên tâm đầu tư, kinh doanh, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Quang Hiếu

Chiều 18/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ thảo luận Đề án về đổi mới toàn diện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế thực hiện Nghị quyết Trung ương số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng.

Chuyển từ kiểm soát sang quản lý và kiến tạo

“Đây là Đề án quan trọng, quy mô và phạm vi rất rộng, tác động, ảnh hưởng rất lớn đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mới của đất nước sau Đại hội Đảng XIII”, người đứng đầu Chính phủ phát biểu mở đầu cuộc họp.

Theo Thủ tướng, một trong những nguyên nhân của các thành tích thời gian qua, đặc biệt là 5 năm qua là việc giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển, coi trọng các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân một cách đúng mức.

“Chúng ta đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để tháo gỡ”, Thủ tướng nói. Song, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, vẫn còn tồn tại, hạn chế, ràng buộc nhất định đối với sự phát triển. Do đó, cần thảo luận Đề án để thống nhất định hướng chỉ đạo hoàn thiện.

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Quang Hiếu

Trình bày báo cáo tóm tắt Đề án, cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, đổi mới căn bản và toàn diện phương thức quản lý Nhà nước theo hướng Chính phủ số, chuyển từ kiểm soát sang quản lý và kiến tạo; từ can thiệp trực tiếp sang gián tiếp; từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, góp phần đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế tư nhân nêu trong Nghị quyết 10-NQ/TW và Nghị quyết 98/NQ-CP.

Các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kinh tế được xây dựng dựa trên nguyên tắc tôn trọng quy luật của thị trường, đảm bảo tính thống nhất, toàn diện. Đảm bảo tính công khai, minh bạch và đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tổ chức không phân biệt thành phần kinh tế.

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường theo hướng áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro và ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm, giảm chi phí cho doanh nghiệp, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.

Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, kinh tế tư nhân phát triển rất nhanh, xuất hiện nhiều tập đoàn lớn, có nhiều đóng góp vào tăng trưởng. Vì vậy, phải nêu rõ hơn về các cản trở, ràng buộc đối với sự phát triển kinh tế tư nhân và các giải pháp tháo gỡ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý,  phải tháo gỡ các rào cản để phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: Quang Hiếu

Người đừng đầu Chính phủ cũng yêu cầu rà soát kỹ các nội dung, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện đề án, đồng thời lưu ý một số vấn đề quan trọng tác động đến yêu cầu đổi mới quản lý Nhà nước về kinh tế như tình hình đất nước, bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, đặc biệt là tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, đại dịch và sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học công nghệ, cách mạng công nghệ 4.0.

Theo Thủ tướng, quản lý Nhà nước phải tôn trọng yêu cầu, quy luật khách quan của thị trường trong phát triển kinh tế tư nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Một lần nữa nhấn mạnh việc tập trung tháo gỡ về thể chế chính sách, pháp luật, giải phóng sức sản xuất và nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng nhất trí đưa các nội dung của Đề án vào chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Hương Giang/thanhtra.com.vn