Phòng, chống tham nhũng

Triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

- Ngày 30/11, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Đinh Văn Minh giới thiệu về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Ảnh: N. Phó

Tham dự hội nghị có gần 200 cán bộ là lãnh đạo các ban của Thành uỷ, HĐND, UBND TP; các sở, ngành, tổ chức, đơn vị thuộc TP và Bí thư, Chủ tịch UBND, Ban Tổ chức, Uỷ ban Kiểm tra, Phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra các quận, huyện trực thuộc.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là nhiệm vụ rất có ý nghĩa và quan trọng; là một trong những biện pháp hữu hiệu về phòng, chống tham nhũng. Tình hình tham nhũng phát sinh là do một phần nguyên nhân không kiểm soát được tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người làm công tác kiểm soát tài sản, thu nhập còn thiếu kinh nghiệm hoặc né tránh, nễ nang… Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác quan trọng này, cần phải triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và nền nếp.

 Quang cảnh hội nghị

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Đinh Văn Minh đã giới thiệu các nội dung về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó đề cập sâu đến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Mẫu kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm; kê khai phục vụ công tác cán bộ…

Các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận, hỏi đáp và được giải thích các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngọc Phó/thanhtra.com.vn