Tin địa phương

UBND tỉnh Yên Bái họp phiên thường kỳ tháng 3: Quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội

Chiều 6/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ thành viên UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2019.

Trong tháng 2, UBND tỉnh đã tổ chức các hội nghị, cuộc họp bàn về các vấn đề trọng tâm như: triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến một số dự án xin cấp quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác thi đua - khen thưởng… 
 
UBND tỉnh đã chủ động trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh trồng rừng ước đạt trên 2.030 ha, bằng 12,7% kế hoạch năm, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.466 tỷ đồng, bằng 12,21% kế hoạch, tăng 7,85% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 2.910 tỷ đồng, bằng 15,3% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 23,4 triệu USD, bằng 13,76% kế hoạch năm. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 363,9 tỷ đồng, bằng 11,2% dự toán năm. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.626 tỷ đồng, bằng 10,84% kế hoạch. Gần 510 lao động được tạo việc làm mới, bằng 2,54% kế hoạch năm…

Lãnh đạo Sở Kế hoạch- Đầu tư thảo luận tại phiên họp.
Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 theo chỉ tiêu tăng cao; tập trung các nội dung: kết quả giải ngân các nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách trung ương, trái phiếu chính phủ, vốn ODA và các nguồn vốn khác; tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 2 và 2 tháng đầu năm; dự báo khả năng thu, giải pháp thu ngân sách tháng 3 và quý I; công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi; nhiệm vụ, giải pháp sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tình hình triển khai các dự án phát triển quỹ đất; kế hoạch tổ chức các lễ hội văn hóa, du lịch năm 2019; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.
 
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và những tháng tiếp theo, đề nghị các cấp, các ngành quán triệt thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết 01 của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; khẩn trương hoàn thiện đề án, trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.
 
Bên cạnh đó, các ngành, các cấp cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và chương trình hành động của ngành mình,  phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/3; khẩn trương hoàn thiện các dự thảo đồ án, đề án, phương án chuyển đổi, sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo chương trình làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết 18, 19 Trung ương 6 khóa XII của tỉnh.
 
Đồng thời, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; Đề án văn hóa công vụ; từng ngành, từng địa phương có kế hoạch cụ thể để hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận phiên họp.
 
Về một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương đôn đốc hoàn thành kế hoạch sản xuất đông xuân 2019, chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiểm soát không để dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn; thành lập đội kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh; chủ động lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng; sớm hoàn thành các dự thảo đề án; kế hoạch công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tại các địa phương.
 
Đối với lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung chỉ đạo để gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.
 
Về thu ngân sách, đồng chí yêu cầu tập trung xử lý vướng mắc, nhất là các khoản tồn đọng từ thu tiền sử dụng đất; đôn đốc các khoản thu ngân sách, phấn đấu hết quý I đạt thu ngân sách khoảng 35%; xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết các nguồn thu ngân sách năm 2019; hoàn thành chuyển nguồn các nguồn vốn theo quy định; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm soát các khoản thu, chi tại các địa phương; rà soát tổng hợp các nguồn thu, chi ngân sách năm 2018 để có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời; xây dựng các quy định về định mức sử dụng xe công đối với các sở, ngành, địa phương.
 
Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành cần tập trung khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai thực hiện sớm các dự án khởi công mới năm 2019; chấn chỉnh các chủ đầu tư chậm triển khai thi công các công trình, dự án; tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.
 
Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thực hiện cơ chế "một cửa liên thông”; tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm thu hút các nhà đầu tư theo lĩnh vực ngành mình phụ trách; hoàn thành xây dựng kế hoạch Kiến trúc chính quyền điện tử và đô thị thông minh.
 
Tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp đầu năm nhằm tháo gỡ khó khăn và thu hút các nhà đầu tư; rà soát các dự án đầu tư đã được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2016 đến nay; giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến dự án xây dựng sân golf; xử lý nghiêm các vấn đề liên quan đến môi trường.
 
Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị cần tăng cường phòng, chống dịch bệnh theo mùa; triển khai thực hiện việc tự chủ trong lĩnh vực y tế; quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, việc làm, phấn đấu giảm 5,5% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2019; triển khai đề án chuyển dịch cơ cấu lao động; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch trong năm 2019 nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái; quan tâm giữ vững ổn định an ninh dân tộc, tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.
 
Đức Toàn - Mạnh Cường/baoyenbai.com.vn