Tin địa phương

UBND tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ công tác quý II: Bức tranh kinh tế - xã hội quý I nhiều gam màu sáng

- Ngày 1/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II/2021.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
 
Dự Hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các ban của HĐND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố… Đây cũng là lần hội nghị thành viên UBND tỉnh có sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
 
 
Quang cảnh Hội nghị.
 
Với phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, UBND tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời triển khai linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong 3 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành trên 2.000 văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.
 
Trong quý I, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. 
 
Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 3.400 tỷ đồng, bằng 19,1% kế hoạch năm, tăng 44% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 765,8 tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 9% (tương đương 63,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 205,8 tỷ đồng, bằng 33,2% kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm tăng 10,03% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 46,7 triệu USD, tăng 29,9% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh thành lập mới 51 doanh nghiệp, bằng 18,6% kế hoạch năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo tóm tắt về tiến độ xây dựng các đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020, Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; về kịch bản thu ngân sách năm 2021, kết quả thu ngân sách nhà nước quý I, phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 và quý II/2021; Kế hoạch thu ngân sách từ phát triển quỹ đất năm 2021, kết quả triển khai thực hiện các dự án phát triển quỹ đất, thu ngân sách từ đất quý I; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển quỹ đất, thu ngân sách từ đất tháng 4 và quý II; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 và quý II/2021.
 
Cùng đó là các báo cáo về kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới đến hết quý I; về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương quý I; đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II/2021...
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, đưa bức tranh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều gam màu sáng.
 
Trên cơ sở kết quả đạt được cùng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: công tác chỉ đạo điều hành cần tiếp tục bám sát phương châm "Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả” nhất là ở các sở, ngành, địa phương; bám sát Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy, các kế hoạch công tác, lưu ý về các mốc, tiến độ, nhất là các đề án, chính sách đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra. 
 
Đồng thời, đối với kịch bản tăng trưởng cần linh hoạt trong giải pháp thực hiện để phù hợp với điều kiện thực tế. Quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó cần quy trách nhiệm rõ ràng. 
 
 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
Cùng với đó, chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện để triển khai bài bản, nghiêm túc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các nội dung các dự thảo, tờ trình, nghị quyết, đề án, chính sách trình HĐND tỉnh dự kiến diễn ra giữa tháng 4/2021. tập trung cao độ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thực thi cho cả nhiệm kỳ.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ các nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, từng lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, vấn đề thu ngân sách Nhà nước, thu hút đầu tư, triển khai các nhóm liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như: đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường...; tập trung đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là trước, trong và sau cuộc bầu cử sắp tới... 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, những kết quả đã đạt được trong quý I sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II và cả năm 2021. 
 
Hội nghị sẽ tiếp tục trong chiều nay - 1/4.
 
Thanh Chi - Đức Toàn/baoyenbai.com.vn