Nghiên cứu - Trao đổi

Yên Bái đổi mới tư duy, khát vọng vươn lên

- Tư duy đổi mới thể hiện từ "Phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong các tỉnh trung du miền núi phía Bắc” nhiệm kỳ trước được điều chỉnh bằng: "Quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với các đại biểu nữ dự Đại hội.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với các đại biểu nữ dự Đại hội.

 

Đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo luôn là vấn đề căn cốt, quan trọng để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng. Với khát vọng phát triển vươn lên, kế thừa kết quả tinh thần đổi mới của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX tiếp tục có những đổi mới mang tính sáng tạo toàn diện, mở ra niềm tin và hy vọng mới cho chặng đường phát triển tiếp theo.
 
Tư duy đổi mới được thể hiện rõ nét ngay trong chủ đề Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” - chủ đề tuy ngắn gọn nhưng súc tích có tính khái quát cao, nêu bật được những thành tố, những định hướng, thể hiện quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh ở tầm cao mới; trong đó, tư duy mới được cụ thể trong mục tiêu nhiệm kỳ. 
 
Từ "Phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong các tỉnh trung du miền núi phía Bắc” nhiệm kỳ trước, được điều chỉnh bằng: "Quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”; mục tiêu xuyên suốt quá trình là phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” và xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. 
 
Tư duy mới này được dựa trên những căn cứ, luận cứ mang tính hết sức khoa học, có sự định lượng, so sánh, đánh giá mà mục tiêu thực sự rõ ràng, cụ thể, khẳng định được mốc thời gian thực hiện. Tư duy phát triển mới và triết lý phát triển mới của Yên Bái không chỉ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao mà còn được cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hết sức đồng thuận. 
 
Con số 24.800 lượt ý kiến tham gia đóng góp và nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị chính là minh chứng. Như phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội: "Mục tiêu mới trong đó có việc đưa chỉ số hạnh phúc là đặc sắc của Đảng bộ tỉnh Yên Bái”. 
 
Trong buổi họp báo trước Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ: không chỉ thể hiện khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái mà mục tiêu này còn là việc thực hiện lời hứa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm của Người tại Yên Bái cách đây 62 năm. Để thực hiện mục tiêu đó, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh tập trung vào 5 phương hướng phát triển, thực hiện 3 đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng tâm.
 
Với tư duy phát triển mới, bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh sẽ phải tập trung giải quyết hài hòa các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển phù hợp với thực tiễn địa phương, nhất là mối quan hệ: giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. 
 
Đại biểu Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: "Từ tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tôi thấy mục tiêu Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới là hết sức chính xác, trong đó có phát triển ngành lâm nghiệp của tỉnh bền vững, trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật đa mục tiêu về kinh tế, xã hội. Phát triển xanh, bền vững không chỉ cho tỉnh Yên Bái mà cho cả vùng, cả khu vực”.   
 
Tư duy mới được lan tỏa tới từng cấp ủy Đảng, từng cán bộ, đảng viên để thực hiện trong giai đoạn tới. Với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái cho biết: "Mục tiêu xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ đề ra là xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II - xanh, bản sắc và hạnh phúc”. 
 
Nằm ở khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái, trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, thị xã Nghĩa Lộ luôn giữ vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa khu vực phía Tây của tỉnh. 
 
Vì vậy, đại biểu Hoàng Thị Vĩnh - Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ khẳng định: "Góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thị xã Nghĩa Lộ quyết tâm xây dựng thành đô thị loại III - trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Yên Bái, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng, theo hướng đô thị sinh thái, thông minh, phát triển bền vững”. 
 
Quản lý, phát triển xã hội hài hòa, tiến bộ, công bằng, bền vững luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra ngay từ những ngày đầu khi mới giành  độc lập và khẳng định qua nhiều kỳ đại hội của Đảng. Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, trong 5 năm qua, tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả nổi bật. 
 
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, từng bước khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý phát triển xã hội hài hòa, tiến bộ, công bằng, bền vững, đại biểu Ngô Thanh Giang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội góp ý: " Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tiếp tục quan tâm tạo các cơ hội bình đẳng để giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và thu nhập cho người lao động; tạo cơ hội để mọi người được học tập, học nghề, có việc làm và được hưởng tiền lương, thu nhập hợp lý, thỏa đáng; bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; chế độ nghỉ ngơi để tái sản xuất sức lao động. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án, dự án xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đa chiều của Nhà nước...”.  
 
Một mục tiêu rất mới được Đại hội đưa ra bàn để triển khai trong nhiệm kỳ mới đó là chỉ số hạnh phúc. Được đánh giá trên 3 tiêu chí (sự hài lòng về cuộc sống, đánh giá về tuổi thọ trung bình và sự hài lòng về môi trường sống), chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái hiện tại là 53,3%, ở mức khá. Do đó, năm 2025, tỉnh phấn đấu chỉ số hạnh phúc tăng thêm 15% so với năm 2020, tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi. 
 
Vì vậy, theo đại biểu Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: "… Nhiệm kỳ tới, cần thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các chính sách, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ có hiệu quả đối với các đối tượng yếu thế nhằm nâng cao đời sống kinh tế vật chất, giảm thiểu bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng, cơ sở vật chất để người dân phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…”. 
 
Với bản sắc của 30 dân tộc anh em, tăng trưởng kinh tế với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” là vấn đề được hết sức quan tâm. 
 
Do đó, đại biểu Triệu Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: "Để đạt mục tiêu đề ra, cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đường lối của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Phát triển văn hóa, xây dựng con người phải hài hòa với phát triển kinh tế”. 
 
Tư duy mới sẽ khơi thông các điểm nghẽn, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, trọng tâm là kinh tế tư nhân, nguồn lực đất đai, tài nguyên, văn hóa, con người Yên Bái; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc, tạo sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững, hài hòa, hợp lý giữa các vùng, miền, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ tinh thần đổi mới cùng với đường lối, chủ trương đúng đắn thể hiện "ý Đảng đã hòa quyện hợp với lòng dân” và thành công của Đại hội, chắc chắn, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi vượt mức các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Đình Tứ/baoyenbai.com.vn