Công tác nội chính

Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nội chính Đảng năm 2020

- Ngày 9/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nội chính Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
 
Một số nhiệm vụ đạt kết quả nổi trội 
 
Năm 2020, ngành nội chính Đảng đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, một số nhiệm vụ đạt kết quả nổi trội hơn so với năm 2019 và các năm trước. Cụ thể, đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.
 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái
 
Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành nội chính Đảng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nổi bật là đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.
 
 Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ không dừng, không nghỉ, không chùng xuống 
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Trong những thành tựu nổi bật của đất nước ta, một thành tựu rất quan trọng, đó là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác PCTN trong nhiệm kỳ này được đẩy mạnh, đạt kết quả nổi bật, có sự chuyển biến rất tích cực, nâng cao rõ rệt về chất. 
 
Những kết quả toàn diện, hiệu quả của công tác xây dựng Đảng thể hiện sự chỉ đạo mạnh mẽ, với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, đã để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội và củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ ta, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Nhấn mạnh năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm mở đầu cho một thập kỷ mới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm  kỳ Quốc hội khóa XV, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu ngành nội chính Đảng phải tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế để công tác PCTN tiếp tục là dấu ấn nổi bật và có bước đột phá mới trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, tiếp tục khẳng định cuộc đấu tranh PCTN sẽ không dừng, không nghỉ, không chùng xuống như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại Hội nghị  toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, đó là "phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh PCTN với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới”.
 
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Nội chính Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN từ năm 2013 đến nay đồng thời trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Võ Văn Dũng- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.
 
Mạnh Cường/baoyenbai.com.vn