Tin địa phương

Yên Bái: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong ba tháng "nước rút"

- Sáng 2/10, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Tham gia Hội nghị tại các điểm cầu có chủ tịch ủy ban nhân dân và các phòng, ban chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
 
9 tháng năm 2019, trong 18/32 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có kết quả thống kê có 2 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch năm là tổng sản lượng lương thực có hạt và tỷ lệ hộ dân được nghe, xem phát thanh truyền hình; 4 chỉ tiêu hoàn thành trên 90% kế hoạch năm gồm số lao động được tạo việc làm mới, tổng số trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế và tổng số xã phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 6 chỉ tiêu hoàn thành trên 70% kế hoạch năm. 
 
Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn nông thôn mới lên 55 xã. 
 
Đáng chú ý, 3 đột phá chiến lược được tỉnh tập trung triển khai và đạt kết quả rõ nét. Văn hóa - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Đặc biệt trong tháng 9, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa - du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. 
 
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe lãnh đạo huyện Trạm Tấu báo cáo tình hình triển khai những nhiệm vụ trọng tâm tại điểm cầu huyện Trạm Tấu.
 
Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương trong tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai những nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh 9 tháng. 
 
Cùng với đó, đại diện các đơn vị, địa phương đã làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới. 
 
 
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến tại Hội nghị. 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nêu rõ những kết quả đạt được đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
 
Về nhiệm vụ tháng 10 và ba tháng "nước rút" năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh. Hoàn thành dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự toán ngân sách địa phương năm 2020, Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2020 – 2022 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Tổ chức rà soát, xây dựng hoàn thành bước đầu đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phù và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch - Đầu tư...
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận Hội nghị.
 
Cùng với đó, hoàn thành dự thảo lần 1 Báo cáo kinh tế - xã hội 10 năm và Báo cáo kinh tế - xã hội 5 năm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh. Chủ động chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo thời gian đối với các báo cáo, đề án, tờ trình trình Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVIII.
 
Đối với nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đột phá chiến lược; tiếp tục các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
 
Đồng thời, tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực giáo dục – đào tạo; y tế, tập trung triển khai nhiệm vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo... 
 
Thanh Chi – Hoài Văn/baoyenbai.com.vn