Tin địa phương

Yên Bái: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Ngày 8/9, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ tỉnh Yên Bái hiện có 12 đảng bộ trực thuộc, 498 tổ chức cơ sở Đảng, 2.723 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 57.566 đảng viên. 
 
Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt, các lĩnh vực; kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến tiến bộ. 
 
Nhận thức của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác KTGS có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện, có hiệu quả công tác KTGS; đã kiểm tra 2.871 tổ chức Đảng, 8.486 đảng viên; thực hiện giám sát chuyên đề 1.605 tổ chức Đảng, 3.102 đảng viên. 
 
Nội dung KTGS chủ yếu tập trung vào việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ... 
 
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động bám sát tình hình thực tế và yêu cầu công tác xây dựng Đảng để tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác KTGS; kịp thời ban hành sửa đổi, bổ sung các văn bản và ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở... 
 
UBKT các cấp đã kiểm tra 19 tổ chức Đảng cấp dưới, 137 đảng viên có dấu hiệu vi phạm (giảm 128 tổ chức Đảng, 296 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 6 tổ chức Đảng, 26 đảng viên; UBKT cấp huyện và tương đương kiểm tra 13 tổ chức Đảng, 52 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 58 đảng viên... 
 
Công tác giám sát chuyên đề cũng đã được UBKT các cấp chú trọng. Công tác kiểm tra tài chính Đảng đã góp phần phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm. Việc thi hành kỷ luật Đảng cơ bản đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Số lượng các cuộc KTGS nhiệm kỳ 2015 – 2020 tăng cả về chất và lượng so với nhiệm kỳ trước. Qua KTGS đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.
 
Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ vai trò của cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS; bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ KTGS; công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện toàn diện công tác KTGS...
 
 
 Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyDương Văn Thống đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác KTGS, đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của công tác KTGS trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 
 
Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho tổ chức Đảng, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của công tác KTGS; quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về "Tăng cường công tác KTGS của Đảng”; các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác KTGS. 
 
Cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp cần tích cực, chủ động, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; thường xuyên làm tốt công tác KTGS đúng quy trình, quy định, tập trung vào những vấn đề trọng tâm dễ phát sinh vi phạm như: công tác quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản...; kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức Đảng, đảng viên; xử lý nghiêm tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật; UBKT các cấp trong Đảng bộ triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao...
 
Đức Toàn/baoyenbai.com.vn