Tin địa phương

Yên Bái triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020

- Chiều 4/1, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, tỉnh Yên Bái thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác KTGS. Trong đó, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. 
 
Tỉnh ủy đã ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quan trọng về công tác KTGS thi hành kỷ luật Đảng, tạo thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên so với năm 2018; các cuộc KTGS đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định. 
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Qua KTGS đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn tố cáo đối với đảng viên, tổ chức Đảng, qua đó, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa các vi phạm, giúp đảng viên, tổ chức Đảng nhận rõ khuyết điểm vi phạm và có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, ý thức chấp hành kỷ luật Đảng. 
 
Trong năm, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra 663 tổ chức Đảng cấp dưới và 2.452 đảng viên. Trong đó: Tỉnh ủy kiểm tra 15 tổ chức Đảng và 127 đảng viên; huyện ủy và tương đương kiểm tra 90 tổ chức Đảng và 430 đảng viên; các cơ quan tham mưu của cấp ủy huyện và đảng viên kiểm tra 3 tổ chức Đảng... 
 
Thực hiện công tác giám sát chuyên đề, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã tiến hành giám sát đối với 400 tổ chức Đảng và 869 đảng viên, trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 4 tổ chức Đảng và 40 đảng viên là cấp ủy viên; huyện ủy và tương đương giám sát 53 tổ chức Đảng và 112 đảng viên; các cơ quan tham mưu của cấp ủy huyện và tương đương giám sát 2 tổ chức Đảng; đảng ủy cơ sở giám sát 341 tổ chức Đảng và 458 đảng viên; chi bộ giám sát 259 đảng viên...
 
Tại Hội nghị , các ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, trong đó, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 
 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyDương Văn Thống đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn những văn bản liên quan đến công tác KTGS của Trung ương như: Quy định số 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; Hướng dẫn số 07 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác KTGS phục vụ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 
 
Đồng chí Dương Văn Thống đề nghị cấp ủy các cấp quan tâm  xây dựng và thực hiện tốt quy chế, lề lối làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong các cấp ủy, tổ chức Đảng; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; thường xuyên làm tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; chủ động phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức Đảng; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với các tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 
 
Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần thực hiện tốt công tác thẩm định nhân sự đại hội Đảng các cấp, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu, vi phạm về nguyên tắc, thủ tục bầu cử để thẩm tra xem xét, kết luận.
 
Mạnh Cường/baoyenbai.com.vn