Video clip

Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch làm việc tại huyện Lục Yên

1:43Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch làm việc tại huyện Lục Yên