Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022

Sáng 29/11, Tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Yên Bái, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022. Dự Hội nghị có 300 đại biểu là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, kế toán các trường công lập trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Hữu Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái; các đồng chí là trưởng, phó phòng chuyên môn, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy nêu: Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra yêu cầu cho ngành Nội chính Đảng nhiều nhiệm vụ mới, nặng nề hơn; yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đồng chí mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị tập trung tiếp thu nội dung các chuyên đề để vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ được giao, góp phần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.


Đồng chí Phan Hữu Quang, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trình bầy chuyên đề công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân

   Trong thời gian 1 ngày, với sự truyền đạt của các báo cáo viên, trực tiếp là lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các đại biểu được nghiên cứu, tìm hiểu các chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản và điểm mới về chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp công tác về nội chính và công tác cải cách tư pháp; những vấn đề cơ bản về chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp), nhiệm vụ trọng tâm ngành Nội chính Đảng; sự lãnh đạo của cấp ủy đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, quan điểm chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực hiện nay; một số nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Lê Mạnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy