Ban Nội chính Tỉnh ủy

Công bố quyết định kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp đối với Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự

Chiều ngày 07 tháng 5 năm 2023, Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp đã tổ chức buổi công bố Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025” đối với Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh và cá nhân các đồng chí trong Chi ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh.


đ/c Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra

 
Tham dự buổi công bố có đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra. Về phía Cục THADS có đồng chí Trần Văn Tường – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS, các đồng chí Chi ủy viên, và Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục.
Tại buổi công bố, Đoàn Kiểm tra đã công bố Quyết định số 1054-QĐ/BCĐ ngày 02/5/2024 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp về việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU đối với Chi ủy Chi bộ Cục THADS tỉnh và cá nhân các đồng chí trong Chi ủy, lãnh đạo Cục THADS tỉnh (từ ngày 01/4/2021 đến ngày 31/3/2024).
 

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định

 
Đoàn Kiểm tra cũng đã thông qua thành phần đoàn kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, lịch kiểm tra, đề cương báo cáo và những nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra, phương thức hoạt động của Đoàn kiểm tra.
Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Trần Văn Tường Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS đã yêu cầu các bộ phận liên quan của Chi bộ Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục chuẩn bị tốt báo cáo, hỗ trợ phối hợp với Đoàn Kiểm tra để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
                                                                            Nguyễn Thị Mận - Văn phòng Cục THADS tỉnh Yên Bái