Công tác nội chính

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thanh tra Chính phủ 6

Sáng 16-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đến thăm, làm việc với cán bộ chủ chốt Thanh tra Chính phủ. Cùng tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

 Công tác thanh tra đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng được dư luận quan tâm, góp phần phát hiện, phòng ngừa, xử lý vi phạm, thúc đẩy và chấn chỉnh quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực.
 
    Toàn ngành đã triển khai trên 34.500 cuộc thanh tra hành chính và gần 477.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, trong đó đã kiến nghị thu hồi gần 111.800 tỷ đồng, trên 18.700ha đất, xử phạt hành chính gần 27.500 tỷ đồng, đã kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 269 vụ.
 
    Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có tiến bộ rõ rệt. Ngành đã giúp các cơ quan hành chính tiếp trên 1.568.000 lượt công dân, tiếp nhận gần 455.900 đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết gần 191.500 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
 
    Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại cho công dân 1.985 tỷ đồng, gần 900 ha đất, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính gần 2.400 người, chuyển cơ quan điều tra 41 vụ.