Ban Nội chính Tỉnh ủy

Cụm thi đua số 1: Tổng kết tình hình, kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/CTĐ, sáng ngày 15/12/2023, tại Hà Giang, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình, kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua số 1 (gồm 14 Ban Nội chính Tỉnh ủy các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc). Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang chủ trì Hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh trong Cụm thi đua số 01, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 14 tỉnh trong Cụm tiếp tục được giữ vững và ổn định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban nội chính các tỉnh trong Cụm đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư; chủ trì, phối hợp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; thực hiện kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ, việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy các tỉnh trong Cụm đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy địa phương mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Phan Hữu Quang - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái đã làm rõ thêm những nhận định, đánh giá về kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh

Kết thúc Hội nghị, Đoàn công tác của các Ban Nội chính Tỉnh ủy đã  đến dâng hương tại Đài hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ cao điểm 468 (thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).
Tin, ảnh Tuấn Nghĩa - Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái