Tin địa phương

Họp thành viên UBND tỉnh Yên Bái tháng 4: Tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng

- Chiều nay - 2/5, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2024 và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục tăng trưởng khá
 
4 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt kết quả quan trọng, tạo đà phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Một số chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,9%; số lượt khách du lịch tăng 33%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 46%; giá trị xuất khẩu tăng 30,6%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 5,7%. 
 
 
Cải cách hành chính đạt được kết quả nổi bật. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tăng 4 bậc so (từ 14 lên 10); Chỉ số hài lòng vì sự phục vụ hành chính cấp tỉnh (SIPAS) tăng 2 bậc (từ 11 lên 9); Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) tiếp tục duy trì trong nhóm "Trung bình cao” với tổng điểm 42,49, đứng ở vị trí thứ 28/63 tỉnh, thành phố, tăng 8 bậc so với năm 2022. Qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Văn hoá xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với cùng kỳ; công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế, để xảy ra một số vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Có địa phương còn lúng túng, chưa triển khai đúng các bước quy định của Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh trong thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Việc tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động của một bộ phận doanh nghiệp chưa nghiêm, gây mất an toàn, vệ sinh lao động.
 
Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018 OD-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Yên Bái và Quyết định số 20/2022 /QĐ- UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Yên Bái; đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận Phiên họp.
 
Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
 
Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những bất cập, hạn chế, yếu kém; từ đó đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp khả thi để kịp thời khắc phục, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm cũng như cả năm. 
 
Cùng với đó, đồng chí yêu cầu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2024; tập trung triển khai quyết liệt, bài bản 3 Chương trình mục tiêu quốc gia theo chỉ đạo tại Hội nghị ngày 17/4/2024; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các dự án đầu tư.
 
Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương tham mưu ban hành các quyết định, văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh khoá XIX thông qua tại Kỳ họp 15; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành công vụ theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ tại Chỉ thị số 46 ngày 03/4/2024; thực hiện tốt phương châm các việc cấp bách phải được giải quyết ngay; các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, thông suốt; chủ động dự báo tình hình, sâu sát, nắm chắc cơ sở, nhất là địa bàn, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp, không để bị động, bất ngờ. 
 
Cùng đó, triển khai bài bản, đồng bộ, thống nhất phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo phương án được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức, bố máy, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.
 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn, huấn luyện an toàn lao động, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, doanh nghiệp có sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, doanh nghiệp có nguy cơ cao mất an toàn lao động.
 
Ngoài nhiệm vụ chung, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong tháng 5 và 6 tháng đầu năm theo kịch bản đã đề ra. 
 
Thu Trang – Bùi Minh/baoyenbai.com.vn