Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tập huấn về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công

- Ngày 7/9, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp cùng Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) tổ chức hội nghị tập huấn về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công cho các cơ quan, đơn vị phía Bắc.

Ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Phương Anh

Hội nghị tập huấn về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 7 đến ngày 9/9/2022).

Tại đây, các chuyên gia nước ngoài và trong nước sẽ trao đổi, thảo luận nhiều nội dung tập huấn quan trọng và thiết thực xoay quanh các vấn đề về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công gồm: Các quy định của Việt Nam liên quan đến mua sắm, đầu tư công; vấn đề theo dõi, giám sát, công khai minh bạch thông tin trong quản lý đầu tư công ở Việt Nam; các nguyên tắc trong mua sắm công, các tiêu chuẩn tối thiểu cần tuân thủ trong mua sắm công; các vấn đề cốt yếu trong mua sắm công, những cách thức nhằm xác định những dấu hiệu cảnh báo và nguy cơ tham nhũng trong mua sắm công ở giai đoạn tiền đấu thầu, đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Vấn đề cuối cùng là xác định các nguy cơ cơ tham nhũng trọng tâm cần giải quyết; xây dựng kế hoạch hành động nhằm giải quyết các nguy cơ tham nhũng trọng tâm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra bày tỏ tin tưởng rằng với kiến thức sâu rộng của các giảng viên, tinh thần quyết tâm cao của các đại biểu là các học viên, khóa tập huấn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tích cực nâng cao năng lực cho các cán bộ ngành Thanh tra trong việc phát hiện các dấu hiệu trong việc phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và gian lận trong mua sắm công với những kỹ nắng rất quan trọng trong công tác thanh tra. 

Trên cơ sở đó, cùng với việc hoàn thiện thể chế, Việt Nam sẽ thực hiện ngày càng tốt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Nguyệt Minh, phụ trách UNODC tại Việt Nam chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: PV

Chia sẻ tại hội nghị, bà Nguyễn Nguyệt Minh, phụ trách UNODC tại Việt Nam cho biết, trong chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, PCTN được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển, hòa nhập xã hội và đạt được quyền con người.

Chương trình nghị sự 2030 cũng đề ra các mục tiêu cụ thể như chống tham nhũng dưới mọi hình thức, giảm thiểu tối đa các dòng tài chính bất hợp pháp cũng như tăng cường thu hồi tài sản có được do hành vi tham nhũng.

Với tư cách là cơ quan bảo vệ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), bà Nguyễn Nguyệt Minh cho biết, UNODC đã và đang hỗ trợ các quốc gia trong đó có Việt Nam thực hiện hiệu quả các công cụ thiết thực của công ước. 

Hiện nay, chu trình đánh giá thứ 2 về kết quả thực thi Công ước UNCAC tức là đánh giá về Chương II - Các biện pháp phòng ngừa và Chương V - Thu hồi tài sản đã sắp hoàn tất. Kết quả đánh giá cho đến nay cho thấy Việt Nam có nhiều nỗ lực trong PCTN. 

“Kết quả của đánh giá cũng sẽ cho phép chúng ta xác định rõ ràng hơn những điểm còn hạn chế trong công tác PCTN và tìm ra các cách thức để vượt qua những bất cập đó”, bà Nguyệt Minh nhấn mạnh.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Bên cạnh vai trò hỗ trợ quá trình đánh giá thực thi UNCAC, trong thời gian qua, UNODC cũng đã hỗ trợ các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc sửa đổi Luật PCTN và Bộ luật Hình sự, các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về PCTN và các tội liên quan đến rửa tiền, Bộ Quy tắc ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Bộ Quy tắc đạo đức dành cho thẩm phán.

Hiện nay UNODC đã và đang hỗ trợ việc sửa đổi Luật Thanh tra.

UNODC cũng đã thực hiện các chương trình nâng cao năng lực cho các cơ quan hữu quan về PCTN như xây dựng sổ tay phòng ngừa phát hiện tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm công cho ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tổ chức các chương trình tập huấn cho các cán bộ ngành Thanh tra, điều tra viên, kiểm sát viên, tòa án về xử lý tham nhũng, điều tra tài chính, phòng, chống rửa tiền.... Và tập huấn trong tuần này tại Hà Nội và tuần tới tại Khánh Hòa cũng là một trong những nỗ lực như vậy.

Dự kiến, hội nghị tập huấn về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công cũng sẽ được tổ chức cho các cơ quan, đơn vị phía Nam từ ngày 12/9/2022 đến ngày 14/9/2022.

Phương Anh/thanhtra.com.vn